Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

 • PCPR

Spotkanie dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej 22.05.2018 r.

    W dniu 22.05.2018 r. w budynku Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie odbyło się kolejne spotkanie dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych do 14 dzieci w ramach projektu pn. „Rodzina w Centrum”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2
    W spotkaniu uczestniczyli psycholodzy i pedagodzy szkół z Powiatu Wąbrzeskiego, kuratorzy wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich w Sądzie Rejonowym w Wąbrzeźnie oraz dzielnicowi Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie.
    Szkolenie prowadził Pan Maciej Kluczyk wychowawca/opiekun w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Inowrocławiu, wieloletni praktyk  świadczący sługi pedagogiczne i szkoleniowe, doradztwo rodzinne, mediacje rodzinne.
    Celem spotkania było promowanie idei tworzenia rodzinnych form pieczy zastępczej.
 

 

 • autor: Magdalena Kamińska - PCPR
 • -
 • spotkanie1
 • spotkanie2
 • spotkanie3
 • spotkanie4
 • spotkanie5
 • spotkanie6
 • spotkanie7
 • spotkanie8
 • spotkanie9

« wstecz