Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • Spotkanie

Spotkanie dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej

Dnia 17 listopada w Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci w ramach realizowanego projektu pn. „Rodzina w Centrum”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych. Celem spotkania było promowanie idei tworzenia rodzinnych form pieczy zastępczej.Szkolenie prowadziła Pani Monika Tomaszewska pracownik socjalny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu, wieloletni praktyk , osoba  przeprowadzająca szkolenia kwalifikujące dla kandydatów na rodziny zastępcze również z terenu Powiatu Wąbrzeskiego. 

Uczestnikami szkolenia była kadra pomocy społecznej z terenu powiatu. Podczas spotkania mogliśmy poszerzyć swoją wiedzę z zakresu rodzinnej pieczy zastępczej, zapoznać się z ciekawym filmem edukacyjnym i wysłuchać wykładu specjalnego gościa, którym była pani Hanna Rutkowska, prowadząca Rodzinny Dom Dziecka wraz z swoim pełnoletnim wychowankiem Danielem. Pani Hania opowiedziała nam poruszającą historię założenia przez nią i męża Rodzinnego Domu Dziecka oraz podzieliła się trudnościami i sukcesami swojej codziennej pracy.
 

 

  • -
  • spotkanie
  • spotkanie
  • spotkanie
  • spotkanie
  • spotkanie
  • spotkanie
  • spotkanie
  • spotkanie

« wstecz