Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

 • wyjazd

Wyjazd edukacyjny z elementami integracyjnymi 12-16.02.2018 Gdańsk

     W dniach 12-16 lutego 2018 r. odbył się drugi 5 dniowy wyjazd edukacyjny z elementami integracyjnymi do Gdańska dla rodzin zastępczych, biologicznych i ich dzieci w ramach realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie projektu pn. „ Rodzina w Centrum”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś proritetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

   Celem wyjazdu było wzmocnienie więzi uczuciowej pomiędzy członkami rodzin, trenowanie umiejętności społecznych i kompetencji opiekuńczych a także obserwacja rzeczywistych relacji panujących pomiędzy rodzicami i dziećmi, promowanie właściwego modelu życia rodziny oraz podnoszenie świadomości na temat problemów społecznych.
Podczas wyjazdu został przeprowadzony trening kompetencji społecznych, który dotyczył m. in. wzmocnienia więzi uczuciowej, trenowania umiejętności społecznych, kompetencji opiekuńczych,  promowania właściwego modelu życia. Zajęcia prowadzono z wykorzystaniem aktywnych metod pracy warsztatowej, angażując i aktywizując w proces szkolenia wszystkich uczestników.
     Uczestnicząc w ćwiczeniach i warsztatowych formach pracy, uczestnicy zajęć mogli odwoływać się do własnego doświadczenia, a nową wiedzę odnieść do własnego życia, sytuacji, potrzeb i bieżących problemów, które mogli w toku spotkań konsultować indywidualnie z pedagogiem i psychologiem lub na forum grupy, z czego większość osób korzystała, wykazując się otwartością i zaangażowaniem w proces szkolenia.
    W trakcie warsztatów dla rodziców i starszych dzieci, młodsze dzieci brały udział w zajęciach animacyjnych pod kierunkiem wykwalifikowanych animatorów czasu wolnego. 
    Rodziny zastępcze i biologiczne wraz ze swoimi dziećmi miały okazję skorzystać z bogatego programu kulturalno – animacyjnego, w tym między innymi zabawy karnawałowej,   z wyjazdu do Sopotu, zwiedzania Latarni Morskiej, Sopockiego Molo, Krzywego Domku, a także korzystania z atrakcji Aquaparku w Sopocie.
 

 • autor: Magdalena Kamińska - PCPR, data: 2018-02-21
 • -
 • wyjazd1
 • wyjazd2
 • wyjazd3
 • wyjazd4
 • wyjazd5
 • wyjadz6
 • wyjazd6
 • wyjazd7
 • wyjazd8
 • wyjazd9
 • wyjazd10
 • wyjaz11
 • wyjazd12
 • wyjazd13
 • wyjazd14
 • wyjazd15
 • wyjazd16
 • wyjazd18
 • wyjazd19

« wstecz