Dokumenty dla uczestników

  • Projekt

Informacja dla uczestników projektu "Zdobądź dotację na założenie firmy i zaplanuj własną ścieżkę kariery w Powiecie Wąbrzeskim"

Szanowni Państwo,

Poniżej umieszczamy wzory dokumentów w ramach projektu pt. „Zdobądź dotację na założenie firmy i zaplanuj własną ścieżkę kariery w Powiecie Wąbrzeskim”. Dokumenty są skierowane do uczestników, którzy zostali ostatecznie zakwalifikowani do projektu.

ETAP SKŁADANIA BIZNES PLANÓW:

1.Regulamin przyznawania srodkow finansowych_WĄBRZEŹNO. pdf
2.
Biznesplan_WĄBRZEŹNO
3.Minimalne wymagania dotyczące oceny biznesplanu_WĄBRZEŹNO
4.Wniosek o udzielenie dotacji_WĄBRZEŹNO
a)Załącznik nr 1. Oświadczenia Uczestnika projektu do wniosku o udzielnie dotacji_WĄBRZEŹNO
b)Oświadczenie o statusie UP_WĄBRZEŹNO
c)Zalacznik nr 4 – Formularz informacji – pomoc de minimis_WĄBRZEŹNO

ETAP PODPISYWANIA UMOWY NA WSPARCIE FINANSOWE (DOTACJĘ):

1.Wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowanego (dotacji)_WĄBRZEŹNO

Informujemy, że czekamy na na akceptację ww. dokumentów przez UMWK-P i mogą one ulec nieznacznym zmianom.

ZAPRASZAMY TAKŻE NA ZAKŁADKĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ POWIATU, GDZIE BĘDĄ UMIESZCZANE WSZYSTKIE INFORMACJE DOTYCZĄCE DALSZYCH DZIAŁAŃ: https://www.wabrzezno.pl/5665,zdobadz-dotacje-na-zalozenie-firmy-i-zaplanuj-wlasna-sciezke-kariery-w-powiecie-wabrzeskim