Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

Przedstawiamy ostateczną listę osób zakwalifikowanych do projektu pn. "Zdobądź dotację na założenie firmy i zaplanuj własną ścieżkę kariery w Powiecie Wąbrzeskim!"

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością przedstawiamy Państwu ostateczną listę osób zakwalifikowanych do projektu pt.  „Zdobądź dotację na założenie firmy i zaplanuj własną ścieżkę kariery w Powiecie Wąbrzeskim!”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie.

Poniżej w wersji do pobrania umieszczamy zanonimizowaną (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) listę osób, które wzięli udział w rekrutacji do projektu, a także listę osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do projektu oraz listę rezerwową.

Zanonimizowana lista osób które wzięły udział w rekrutacji

Zanonimizowana  lista zakwalifikowanych

Zanonimizowana  lista rezerwowa

Zanonimizowana lista niezakwalifikowanych

« wstecz