Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Wąbrzeskiego  z organizacjami pozarządowymi                              
i podmiotami, o których mowa w art.  3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.                   
o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na rok 2017”

« wstecz