Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Wąbrzeskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”

Informacja z przeprowadzonych konsultacji ws. projektu Programu współpracy Powiatu Wąbrzeskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020

Dnia 14 listopada 2019 r. Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie podjął uchwałę Nr 42/71/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Powiatu Wąbrzeskiego, których celem było poznanie opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 na temat projektu Programu współpracy Powiatu Wąbrzeskiego z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020. 

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji

Informacja
o przeprowadzeniu konsultacji
 
projektu Program współpracy Powiatu Wąbrzeskiego z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020
które odbędą się 18 listopada 2019 r. o godz. 14.00
w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44, Sala nr 133

Przedmiotem konsultacji jest projekt Programu współpracy Powiatu Wąbrzeskiego  z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020, który stanowi załącznik do uchwały.
Celem konsultacji jest poznanie opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Konsultacje mają formę otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych.
Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie.

 

Programu współpracy Powiatu Wąbrzeskiego z organizacjami pozarządowymi do pobrania

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Wąbrzeskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Wąbrzeskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”
Starosta Wąbrzeski ogłasza pierwszy pisemny przetarg ograniczony na dzierżawę nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w obrębie Ryńsk, gmina Ryńsk, oznaczonej jako działka nr 240 o powierzchni 14,6200 ha, zapisana w księdze wieczystej TO1W/00034757/0. Zgodnie z oznaczeniem ewidencji gruntów nieruchomość stanowi wody powierzchniowe stojące oraz pastwiska...