Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

Starosta Wąbrzeski ogłasza pierwszy pisemny przetarg ograniczony na dzierżawę nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w obrębie Ryńsk, gmina Ryńsk, oznaczonej jako działka nr 240 o powierzchni 14,6200 ha, zapisana w księdze wieczystej TO1W/00034757/0. Zgodnie z oznaczeniem ewidencji gruntów nieruchomość stanowi wody powierzchniowe stojące oraz pastwiska...