Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

Drogi powiatowe Sp. z o.o.

ul. Wolności 44/117

  87-200 Wąbrzeźno
 

tel.: (56) 688 24 51 do 57

fax: (56) 688 27 59

http: www.wabrzezno.pl

e-mail: spolkadp@gmail.com

 

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy w Toruniu

VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer KRS: 0000464832
 

NIP: 8781798415

REGON: 341437201
 

Wysokość kapitału zakładowego: 2 882 000 zł

(w całości wniesiony przez Wspólnika)
 

Prezes Zarządu - Marek Kondraciewicz