Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • Logo

Przebudowa drogi powiatowej nr 1723C Wałycz – Wałyczyk km 0+000 ÷ 3+228

Cel ogólny projektu: zwiększenie dostępności transportowej i spójności wewnętrznej województwa kujawsko-pomorskiego poprzez rozwój i poprawę infrastruktury drogowej zapewniającej bezpośrednie połączenie z terenami inwestycyjnymi.
Główny cel projektu: poprawa stanu technicznego drogi powiatowej nr 1723C na odcinku Wałycz – Wałyczyk km 0+000÷3+228, umożliwiająca podniesienie jakości systemu komunikacyjnego, poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz dostępności transportowej powiatu wąbrzeskiego.