Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

Czym zajmuje się inspektor ds BHP?

Jednoosobowe stanowisko ds bhp zajmuje się realizacją zadań wynikających odpowiednio z ustawy z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U z 2016r. poz. 1666)  i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 109, poz.704, z późn. zm.).

Do podstawowych obowiązków należy miedzy innymi : prowadzenie analiz ryzyka i oceny ryzyka na stanowiskach pracy, prowadzenie postępowań powypadkowych, kontrola oraz archiwizowanie dokumentacji BHP, przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP, czuwanie nad przestrzeganiem przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.