Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

   Wydział w ramach ogólnego prowadzenia i nadzoru nad zamówieniami publicznymi w Starostwie i Jednostkach Powiatu przygotowuje i bierze czynny udział w zespole realizującym inwestycje i przedsięwzięcia Powiatu Wąbrzeskiego. W swej pracy odpowiada również za całokształt spraw związanych z informatyzacją urzędu i jego obsługą w tym zakresie. Ponadto  wydział odpowiada za  administrację nieruchomościami będącymi własnością Powiatu.

 

Szczegółowy wykaz zadań