Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

Wykaz usług - czym zajmuje się wydział?

Wydział Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu zajmuje się organizacją, prowadzeniem i obsługą szkół ponadpodstawowych, szkół specjalnych, placówek Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego oraz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Prowadzeniem spraw związanych z ochroną zdrowia i tworzeniem warunków działalności kulturalnej i sportowej na terenie Powiatu Wąbrzeskiego.

Szczegółowy wykaz zadań znajduje się tu:
http://www.bip.wabrzezno.pl/wydzial-oswiaty-zdrowia-kultury-i-sportu/