Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

WNIOSEK O USTALENIE GLEBOZNAWCZEJ KLASYFIKACJI GRUNTÓW

WNIOSEK O WYDANIE WYPISU LUB WYPISU I WYRYSU Z EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW:

WNIOSEK W SPRAWIE ZEZWOLENIA NA WYŁĄCZENIE GRUNTÓW Z PRODUKCJI ROLNICZEJ:

 

UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW Z POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO:

  1. wniosek o udostępnienie mapy zasadniczej lub mapy ewidencji gruntów i budynków-formularze P + P1;
  2. wniosek o udostępnienie zbioru danych bazy danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) (w postaci elektronicznej) - formularze P + P2;
  3. Wniosek o udostępnienie zbioru danych bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) (w postaci elektronicznej) - formularze P + P3;
  4. wniosek o udostępnienie zbioru danych bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań w skalach 1:500 - 1:5000 (BDOT500) (w postaci elektronicznej) - formularze P + P4;
  5. wniosek o udostępnienie rejestru cen nieruchomości - formularze P + P5;
  6. wniosek o udostępnienie raportów tworzonych na podstawie bazy danych EGiB - formularze P + P6;
  7. wniosek o udostępnienie innych materiałów - formularze P + P7;