Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

 • Zespół Szkół Zawodowych

Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie

Adres : ul. Żeromskiego 6, 87-200 Wąbrzeźno

Telefon : (56) 688 13 52 w. 21

e-mail : : zsz_wabrzezno@post.pl  

Strona www: http://www.zszwabrzezno.com/

 

Kierunki kształcenia :

4/5 - letnie technikum :

 • technik mechanik
 • technik logistyk
 • technik mechatronik
 • technik hotelarstwa
 • technik obsługi turystycznej
 • technik ekonomista
 • technik handlowiec      
 • technik inżynierii sanitarnej

3 – letnia szkoła branżowa szkoła I stopnia:

 • operator obrabiarek skrawających
 • mechanik - monter maszyn i urządzeń
 • sprzedawca
 • klasy wielozawodowe, np. operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, cukiernik, kucharz, stolarz, piekarz, lakiernik pojazdów samochodowych, elektryk, mechanik pojazdów samochodowych, elektromonter, krawiec, fryzjer i inne
 • klasa integracyjna wielozawodowa

Co jest wymagane?

 • poświadczona kopia świadectwa ukończenia gimnazjum
 • poświadczona kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego
 • dwie fotografie (podpisane na odwrocie)
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu  w określonym zawodzie
 • karta zdrowia ucznia, karta informacyjna z gimnazjum
 • umowa o pracę lub zaświadczenie od pracodawcy o zamiarze zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w celu nauki zawodu dotyczy uczniów pracowników młodocianych),
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologicznopedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej w przypadku kandydatów niepełnosprawnych,
 • dokumenty potwierdzające osiągnięcia edukacyjne, sportowe, artystyczne oraz pracę  w wolontariacie.