Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • Zespół Szkół Ogólnokształcących

 

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie

Adres : ul. Wolności 35, 87-200 Wąbrzeźno

Telefon : 566882285

e- mail : zsowno@wp.pl

Strona www: http://www.liceum-wabrzezno.pl/

 

 

 

 

Kierunki kształcenia:

- Humanistyczno - medialny,

- Przyrodniczo - medyczny,

- Matematyczno - informatyczna. 

Do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego przyjmowani są absolwenci gimnazjów w wyniku postępowania rekrutacyjnego. O przyjęciu do Liceum Ogólnokształcącego w Wąbrzeźnie decyduje suma punktów uzyskanych za:

I. Wyniki egzaminu gimnazjalnego – maksymalnie 100 punktów (1% = 0,2 punktu)

II. Oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum - przelicznik punktów dostępny na stronie internetowej szkoły w zakładce "Rekrutacja".

 

Wieloletnią tradycją w ZSO jest organizowana corocznie wymiana uczniów w miastem partnerskim Alsfeld w Niemczech. Galerie zdjęć i wspomnienia z wycieczek dostępne są na stronie internetowej oraz Facebook szkoły.