Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

Łopatki Polskie - Miejsce pamięci w dawnej piaskowni- pomnik poświęcony nieznanej dokładnie liczbie osób, które w tym miejscu Niemcy rozstrzelali w 1939 roku. Różne źródła podają liczbę zabitych na 800-10000. Twórcy pomnika przyjęli najbardziej prawdopodobną liczbę około 2500 pomordowanych.

 • autor: © Maciej Sacha - Społeczny Konserwator Zabytków
 • Pomnik w piaskowni w Łopatkach Polskich

Książki - Miejsce pamięci w dawnej piaskowni - pomnik poświęcony pamięci 58 Polaków rozstrzelanych w tym miejscu przez Niemców we wrześniu 1939 roku. Drugie po Łopatkach największe miejsce masowych mordów w gminie Książki.

 • autor: © Maciej Sacha - Społeczny Konserwator Zabytków
 • Pomnik w piaskowni w Książkach

Mgowo - Miejsce pamięci- w tym miejscu 3. listopada 1939 roku Niemcy zamordowali 14 mieszkańców Wiewiórek.

 • autor: © Maciej Sacha - Społeczny Konserwator Zabytków
 • Miejsce pamięci w Mgowie

Nielub - Miejsce pamięci - pomnik ku czci ośmiu mieszkańców Wąbrzeźna zabitych w tym miejscu przez Niemców w 1939 roku.

 • autor: © Maciej Sacha - Społeczny Konserwator Zabytków
 • Miejsce pamięci w Nielubiu

Uciąż - Miejsce pamięci- w tym miejscu 20. września 1939 roku Niemcy zamordowali Stanisława Ratynę. Twórcy pomnika upamiętnili również żołnierzy poległych w walce o wieś.

 • autor: © Maciej Sacha - Społeczny Konserwator Zabytków
 • Miejsce pamięci w Uciążu

Książki - Cmentarz żołnierzy radzieckich - zbiorowa mogiła i pomnik poświęcony pamięci 138 żołnierzy Armii Czerwonej, którzy zginęli wyzwalając Książki spod niemieckiej okupacji. Najcięższe walki trwały w tym miejscu pod koniec stycznia 1945 roku- Niemcy zaciekle bronili ważnej linii kolejowej.

 • autor: © Maciej Sacha - Społeczny Konserwator Zabytków
 • Cmentarz żołnierzy Radzieckich w Książkach
 • Pomnik na cmentarzu żołnierzy Radzieckich w Książkach

Pływaczewo - Pomnik Władysława Klimka - ustawiony ku czci posła na sejm, wójta, społecznika Władysława Klimka rozstrzelanego przez Niemców w piaskowni w Łopatkach.

 • autor: © Maciej Sacha - Społeczny Konserwator Zabytków
 • Pomnik Władysława Klimka w Pływaczewie

Sosnówka - Pomnik druha Alojzego Behringa - w tym miejscu 28 marca 1974 roku zginął tragicznie przy gaszeniu pożaru lasu druh Alojzy Behring, członek Zakładowej Ochotniczej Straży Pożarnej "ERG" z Wąbrzeźna.

 • autor: © Maciej Sacha - Społeczny Konserwator Zabytków
 • Pomnik druha Alojzego Behringa w Sosnówce