Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • szkolenie

Przeprowadzono szkolenie obronne w powiecie wąbrzeskim

W dniach 8-9 października 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie odbyło się powiatowe szkolenie obronne zorganizowane przez Starostę Wąbrzeskiego.

Uczestnikami szkolenia byli m.in. pracownicy zatrudnieni na stanowiskach związanych z obronnością lub wykonujący zadania obronne w urzędach i instytucjach publicznych z terenu powiatu wąbrzeskiego, w tym: kadra kierownicza urzędów, kierownicy powiatowych i gminnych służb, inspekcji i straży, kierownicy powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych, obsady osobowe stałych dyżurów, kurierzy akcji kurierskiej administracji publicznej oraz przedstawiciel Nowego Szpitala w Wąbrzeźnie.

Zajęcia teoretyczne poprowadził ppłk Marek Magowski – żołnierz zawodowy i wykładowca akademicki specjalizujący się w tematyce bezpieczeństwo państwa, obronność i zarządzanie kryzysowe.

Celem szkolenia było przygotowanie kadry kierowniczej i zespołów zadaniowych do aktualizacji planów operacyjnych funkcjonowania administracji publicznej powiatu wąbrzeskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

Łącznie w szkoleniu udział wzięło około 100 osób.

drukuj (Przeprowadzono szkolenie obronne w powiecie wąbrzeskim)

  • autor: Paweł Sarnecki - Inspektor ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych, data: 2018-10-11
  • szkolenie 1
  • szkolenie 2
  • szkolenie 3
  • szkolenie 4
  • szkolenie 5

« wstecz