Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

 • Wyjazd edukacyjny do Łeby

Kolejny wyjazd edukacyjny tym razem do Łeby w ramach projektu "Rodzina w Centrum 2"

   W dniach 5 – 9 sierpnia 2019 r. odbył się 5-dniowy wyjazd edukacyjny z elementami integracyjnymi do Łeby dla rodzin zastępczych, biologicznych i ich dzieci z Powiatu Wąbrzeskiego w ramach realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie projektu „Rodzina w Centrum 2”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych   i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.
   Celem wyjazdu było wzmocnienie więzi uczuciowej pomiędzy członkami rodzin, trenowanie umiejętności społecznych i kompetencji opiekuńczych, a także obserwacja rzeczywistych relacji panujących pomiędzy rodzicami i dziećmi, promowanie właściwego modelu życia rodziny oraz podnoszenie świadomości na temat problemów społecznych.
      Podczas wyjazdu zostały przeprowadzone warsztaty pogłębiające wiedzę uczestników w tematach: „Wspólne spędzanie czasu drogą do poprawy relacji w rodzinie, mocje jako nośnik potrzeb, prawidłowa komunikacja jako sposób zapobiegania występowania zjawiska przemocy i agresji w rodzinie a także rola rodzica w trudnym okresie dorastania”. Warsztaty z powyższego zakresu pogłębiły świadomość problemów związanych z komunikacją interpersonalną, adolescencją, emocjami, czasem wolnym modelowanym wedle potrzeb poznawczych i zainteresowań podopiecznych.
    W trakcie warsztatów dla rodziców i starszych dzieci, młodsze dzieci brały udział
w zajęciach animacyjnych pod kierunkiem wykwalifikowanych animatorów czasu wolnego. Warsztaty animacji ruchowej pozwoliły uczestnikom poznać wiele zabaw i gier ruchowych, zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa podczas spędzania czasu wolnego.   Rodziny zastępcze i biologiczne wraz ze swoimi dziećmi miały okazję skorzystać z bogatego programu kulturalno – animacyjnego, w tym między innymi: wyjazd do Rąbki, przejście w kierunku ruchomych wydm, pobyt w Sea Parku w Sarbsku, przebywanie na plaży opalając się i kąpiąc.  

 

 

 • image001.jpgWyjazd edukacyjny do Łeby
 • image002.jpgWyjazd edukacyjny do Łeby
 • image003.jpgWyjazd edukacyjny do Łeby
 • image004.jpgWyjazd edukacyjny do Łeby
 • image005.jpgWyjazd edukacyjny do Łeby
 • image006.jpgWyjazd edukacyjny do Łeby
 • image007.jpgWyjazd edukacyjny do Łeby
 • image008.jpgWyjazd edukacyjny do Łeby
 • image009.jpgWyjazd edukacyjny do Łeby
 • image010.jpgWyjazd edukacyjny do Łeby
 • image011.jpgWyjazd edukacyjny do Łeby
 • image012.jpgWyjazd edukacyjny do Łeby
 • image013.jpgWyjazd edukacyjny do Łeby
 • image014.jpgWyjazd edukacyjny do Łeby
 • image015.jpgWyjazd edukacyjny do Łeby
 • image017.jpgWyjazd edukacyjny do Łeby
 • image019.jpgWyjazd edukacyjny do Łeby
 • image020.jpgWyjazd edukacyjny do Łeby
 • image021.jpgWyjazd edukacyjny do Łeby
 • image028.jpgWyjazd edukacyjny do Łeby
 • image030.jpgWyjazd edukacyjny do Łeby
 • image037.jpgWyjazd edukacyjny do Łeby
 • image038.jpgWyjazd edukacyjny do Łeby
 • image039.jpgWyjazd edukacyjny do Łeby

« wstecz