Aktualności z PCPR 2017 - 2019

.

  • dobry start

Program „Dobry Start” 300 dla wychowanków pieczy zastępczej.

      Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci niezależnie od kapitału kulturowego, społecznego i materialnego rodziny. Jako że „Dobry Start” ma charakter powszechny, obejmie uczniów rozpoczynających rok szkolny 2018/2019.
      Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia 20 lat (także w przypadku ukończenia 20 lat w bieżącym roku przed rozpoczęciem roku szkolnego). Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia 24 roku życia (także w przypadku ukończenia 24 lat w bieżącym roku przed rozpoczęciem roku szkolnego).
Program obejmie  także dzieci wychowujące  się w pieczy zastępczej.


Jak dostać świadczenie?
Aby otrzymać wsparcie, dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej należy złożyć wniosek tylko w wersji papierowej do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie. Wniosek składa rodzic zastępczy.
(Wzór  wniosku o świadczenie z programu „Dobry Start” do pobrania poniżej)


Ważne terminy
Wniosek można składać tylko i wyłącznie w wersji papierowej  od 1 sierpnia  2018 r. do 30 listopada 2018 r.  Złożenie wniosku w miesiącu sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. W przypadku gdy prawidłowo wypełniony i kompletny wniosek  zostanie złożony we wrześniu, październiku lub listopadzie, wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.


UWAGA! 300 zł nie będzie przysługiwać na dzieci uczące się w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie przedszkolne  ( tzw. zerówka ) w szkole lub w przedszkolu.
Świadczenie dobry start nie przysługuje studentom oraz osobom uczącym się w szkole policealnej.


 

  • autor: Justyna Przybyłowska - Dyrektor PCPR w Wąbrzeźnie, data: 2018-08-01

Wstecz