Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • cwr

Podpisanie umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu „Rodzina w Centrum 2”. 23.01.2018 r.

W dniu 23 stycznia 2018 w nowej siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu przy ul. Bartkiewiczówny 93 spotkali się przedstawiciele samorządu województwa Kujawsko-Pomorskiego, przedstawiciele samorządów terytorialnych ziemskich i grodzkich Dyrektorzy i Kierownicy Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w celu podpisania umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu „Rodzina w Centrum 2”
Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie i realizacja projektu „Rodzina w Centrum 2”, który jest odpowiedzią na potrzeby rodzin w regionie, ale także kontynuacją realizowanego w latach 2016-2018 projektu Rodzina w Centrum. Głównym celem projektu jest wspieranie rozwoju usług społecznych kierowanych do rodzin, zwłaszcza rodzin zastępczych oraz rodzin naturalnych, które mają problemy opiekuńczo-wychowawcze.
Podpisanie umowy o partnerstwie było zwieńczeniem wcześniejszych prac i spotkań. Dokument został podpisany przez 23 podmioty, reprezentowane przez działających w imieniu samorządów przedstawicieli powiatowych centrów pomocy rodzinie, miejskich ośrodków pomocy rodzinie, miejskiego ośrodka pomocy społecznej oraz w imieniu Samorządu Województwa – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu. Samorządy będą działały wspólnie, tak aby wzajemnie się dopełniając i wykorzystując wcześniej zdobyte doświadczenie, realizowały projekt na rzecz poprawy warunków życia rodzin w województwie kujawsko-pomorskim.

  • cwr1
  • cwr2
  • cwr3
  • cwr4
  • cwr5

« wstecz