Pomniki przyrody

Osieczek - Aleja Igliczni trójcierniowych - największe w województwie skupisko tych występujących naturalnie w Ameryce drzew- 121 okazów. Lokalny skarb botaniki.

  • autor: Maciej Sacha - Społeczny Konserwator Zabytków
  • Aleja igliczni trójcierniowych w Osieczku

Wykaz pomników przyrody na terenie Powiatu Wąbrzeskiego

Gmina Ryńsk

Lp.

Opis

Obwód (cm)

Wysokość (m)

Położenie

Rok uznania

1.

Wielopienny cis pospolity

97,106,109,117

7,5

Ryńsk – w parku

1959

2.

Skupienie 4 dębów

369-560

7,5

Ryńsk – w parku

1980

3.

Skupienie 2 buków

356, 361

32

Leśnictwo Wronie – w oddz. 31d

1977

4.

Skupienie 4 dębów i kasztanowca

317 – 362, 354

20

Ryńsk – w parku

 

5.

Skupienie 5 jodeł pospolitych

143 - 189

25 -31

Leśnictwo Wronie – odzz. 52z

1993

6.

Skupienie 3 jodeł pospolitych

187 - 231

26 - 32

Leśnictwo Wronie – oddz. 25k

 

7.

Kasztanowiec

270

15

Węgorzyn

 

8.

Lipa drobnolistna

376

20

Przy drodze Sosnówka – Ludowice

1978

9.

Dąb szypułkowy

374

32

Leśnictwo Wronie – oddz. 37d

 

10.

Dąb (suchy)

325

24

Myśliwiec - cmentarz

 

11.

Głaz narzutowy

1070

1,1

Leśnictwo Nielub – oddz. 59p

1986

12.

Skupienie 2 dębów

330, 425

25,26

Leśnictwo Czystochleb – oddz.65b

1983

Gmina Dębowa Łąka

1.

Dąb szypułkowy

477

16

Dębowa Łąka – teren prywatny

1964

2.

Platan klonolistny

495

20

Dębowa Łąka – park

1970

3.

Skupienie 2 buków – odm. Czerwonolistnej

351, 398

30,27

Dębowa Łąka – park

1970

4.

Skupienie 2 dębów

364, 347

25,27

Kurkocin – park

1982

5.

Dąb szypułkowy

448

27

Dębowa Łąka – park

1983

6.

Skupienie 6 modrzewi

251 - 335

18 - 25

Leśnictwo Dębowa Łąka – oddz. 118a

1994

7.

Skupienie 6 modrzewi

213 - 306

23-27

Leśnictwo Dębowa Łąka – oddz. 117d

1994

8.

Dąb szypułkowy

397

27

Leśnictwo Dębowa Łąka – oddz. 1201

1994

Gmina Książki

1.

Dąb szypułkowy

437

23

Zaskocz – park

1982

2.

Jesion wyniosły

510

20

Zaskocz – park

1982

3.

Platan klonolistny

260

19

Zaskocz – park

1983

4.

Klon pospolity

383

18

Zaskocz – park

1993

5.

Skupienie 2 drzew : dąb szypułkowy

385,330

23,20

Łopatki – park

1998

6.

Buk pospolity

236

23

Łopatki -przy Szkole Podstawowej

1998

7.

Iglicznia trójcierniowa – aleja 121 drzew

76-182

6-17

Osieczek –przy drodze Brudzawy – Piwnice

1998

Gmina Płużnica

1.

Skupienie 3 drzew : dąb, 2 buki odm. Czerwonolistnej

560,488,380

30,28, 26

Józefkowo – park

1979

2.

Grupa 7 drzew: 5 dęby, lipa, lipa  dwuliścienna

390 -560, 436, 590

27 – 32, 32, 26

Józefkowo – park

1982

3.

Dąb

323

26

Józefkowo – park Leśnictwo Wronie – oddz. 39a

1994

4.

Aleja jesionowa 361 drzew :
 309 jesionów wyniosłych,
25 kasztanowców,
10 grabów pospolitych,
8 lip drobnolistnych,
8 klonów zwyczajnych

108 – 307,
120- 260,
142-199,
108- 405,
185 - 243

8 – 24 ,
12 – 17,
12 – 16,
11 - 20

Wzdłuż drogi Płużnica -- Orłowo

1994

5.

Skupienie 10 dębów szypułkowych

305 - 362

29 – 31

Leśnictwo Wronie – oddz. 39a

1998

6.

Skupienie 2 drzew : głóg jednoszyjkowy, wiąz szypułkowy

130, 310

15,20

Leśnictwo Nielub – oddz. 49c

1998

7.

Dąb szypułkowy

390

 

Czaple – park

1998

8.

Wyspa na jeziorze Wieczno – odnoga bartoszewicka – miejsce lęgowe ptaków

 

 

Obręb Ostrowo – działka nr 99/11

1998

Miasto Wąbrzeźno

1.

Dąb szypułkowy

420

25

Wąbrzeżno – teren przy budynku starostwa

2000