Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie informuje, iż na posiedzeniu w dniu 29 grudnia 2022 r. podjął decyzję...

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie informuje, iż na posiedzeniu w dniu 29 grudnia 2022 r. podjął decyzję...

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie informuje, iż na posiedzeniu w dniu 1 grudnia 2022 r. podjął decyzję o finansowaniu realizacji zadnia..

INFORMACJA O KONKURSIE

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie w dniu 1 grudnia 2022 r.  ogłosił otwarty konkurs ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2023 dla 30...

INFORMACJA O KONKURSIE

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie w dniu 1 grudnia 2022 r.  ogłosił otwarty konkurs ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2023 dla 40 osób...

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie informuje, iż na posiedzeniu w dniu 10 listopada 2022 r. podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania realizacji...

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie informuje, iż na posiedzeniu w dniu 10 listopada 2022 r. podjął decyzję o finansowaniu realizacji zadnia...

INFORMACJA O KONKURSIE

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie w dniu 3 listopada 2022 r.  ogłosił otwarty konkurs ofert na...

INFORMACJA O KONKURSIE

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie w dniu 14 września 2022 r.  ogłosił otwarty konkurs ofert na organizowanie...

INFORMACJA O KONKURSIE

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie w dniu 14 października 2022 r.  ogłosił...

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie informuje, iż na posiedzeniu w dniu 29 września 2022 r. podjął decyzję o finansowaniu...

INFORMACJA O KONKURSIE

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie w dniu 1 września 2022 r.  ogłosił otwarty konkurs ofert na...

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie informuje, iż na posiedzeniu w dniu 11 sierpnia 2022 r. podjął decyzję...

INFORMACJA O KONKURSIE

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie w dniu 5 lipca 2022 r.  ogłosił otwarty konkurs ofert...

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie informuje, iż na posiedzeniu...

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie informuje, iż na posiedzeniu w dniu...

OGŁOSZENIE WYNIKÓW REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie w dniu 15 listopada 2021 r.  na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o działalności pożytku...

INFORMACJA O KONKURSIE

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie w dniu 23 listopada 2021 r.  ogłosił otwarty konkurs ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2022 dla 40 osób...

INFORMACJA O KONKURSIE

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie w dniu 23 listopada 2021 r.  ogłosił otwarty konkurs ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2022 dla 30 osób przewlekle...

INFORMACJA O ZAMIESZCZENIU OFERTY W RAMACH ART. 19a – TRYBU MAŁYCH ZLECEŃ Z POMINIĘCIEM PROCEDURY KONKURSU

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie zamieszcza ofertę Polskiego Związku Niewidomych Okręgu Kujawsko-Pomorskiego...

OGŁOSZENIE WYNIKÓW REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie w dniu 22 września 2021 r.  na podstawie...

OGŁOSZENIE WYNIKÓW REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

W dniu 1 września 2021 r. wpłynęła do Powiatu Wąbrzeskiego – Zarządu Powiatu...

INFORMACJA O ZAMIESZCZENIU OFERTY W RAMACH ART. 19a – TRYBU MAŁYCH ZLECEŃ Z POMINIĘCIEM PROCEDURY KONKURSU

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie zamieszcza ofertę Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddziału...

INFORMACJA O ZAMIESZCZENIU OFERTY W RAMACH ART. 19a – TRYBU MAŁYCH ZLECEŃ Z POMINIĘCIEM PROCEDURY KONKURSU

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie zamieszcza ofertę...

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie informuje, iż...

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie informuje, iż...

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie informuje, iż...

INFORMACJA O KONKURSIE

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie w dniu 10 czerwca 2021 r.  ogłosił otwarty konkurs ofert na świadczenie usługi opieki wytchnieniowej...

INFORMACJA O KONKURSIE

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie w dniu 10 czerwca 2021 r.  ogłosił otwarty konkurs ofert na organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i...

INFORMACJA O KONKURSIE

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie w dniu 10 czerwca 2021 r.  ogłosił otwarty konkurs ofert na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych  w różnych typach placówek – Nasz Mały Świat...

  • OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSUinformacja_

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie informuje, iż na posiedzeniu...

  • OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSUinformacja_

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie informuje, iż na posiedzeniu...

  • Informacja o wydłużeniu terminu składnia ofertinformacja_

Informacja o wydłużeniu terminu składnia ofert

W związku z wprowadzonym...

  • INFORMACJA O KONKURSIEinformacja_

INFORMACJA O KONKURSIE

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie w dniu 3 grudnia 2020 r.  ogłosił otwarty konkurs ofert na...

  • INFORMACJA O KONKURSIEinformacja_

INFORMACJA O KONKURSIE

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie w dniu 3 grudnia 2020 r.  ogłosił otwarty konkurs ofert na...

Ogłoszenie wyników konkursu ofert na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek – Nasz Mały Świat

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie informuje, iż na posiedzeniu w dniu 15 października 2020 r. podjął decyzję o finansowaniu realizacji zadnia publicznego w ramach ogłoszonego konkursu ofert na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek – Nasz Mały Świat pn. „Zajęcia Integracyjne w NMŚ”...

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych  w różnych typach placówek – Nasz Mały Świat

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych  w różnych typach placówek – Nasz Mały Świat...

Ogłoszenie wyników konkursu ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2020 dla 40 osób przewlekle psychicznie chorych, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób wykazujących inne zaburzenia czynności psychicznych

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie informuje, iż na posiedzeniu w dniu 30 grudnia 2019 r. podjął decyzję o dofinansowaniu realizacji zadnia publicznego w ramach ogłoszonego konkursu ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2020 dla 40 osób przewlekle psychicznie chorych, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób wykazujących inne zaburzenia czynności psychicznych.

Ogłoszenie wyników konkursu ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2020 dla 30 osób przewlekle psychicznie chorych oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie informuje, iż na posiedzeniu w dniu 30 grudnia 2019 r. podjął decyzję o dofinansowaniu realizacji zadnia publicznego w ramach ogłoszonego konkursu ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2020 dla 30 osób przewlekle psychicznie chorych oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną. 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2020 dla 30 osób przewlekle psychicznie chorych oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie w dniu 4 grudnia 2019 r.  ogłosił otwarty konkurs ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2020 dla 30 osób przewlekle psychicznie chorych oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2020 dla 40 osób przewlekle psychicznie chorych, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób wykazujących inne zaburzenia czynności psychicznych.

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie w dniu 4 grudnia 2019 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2020 dla 40 osób przewlekle psychicznie chorych, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób wykazujących inne zaburzenia czynności psychicznych.

Ogłoszenie wyników realizacji zadania publicznego w zakresie „Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych” oraz „Organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie w dniu 10 października 2019 r.  na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) uznając celowość realizacji zadania publicznego w zakresie „Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych” oraz „Organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach” pn. „Spotkanie z okazji święta niewidomych – Biała Laska” przez organizację pozarządową – Polski Związek Niewidomych Okręg Kujawsko-Pomorski zgodnie ze złożoną ofertą w dniu 26 września 2019 r., zawarł umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego, z pominięciem otwartego konkursu ofert, której załącznikiem jest złożona oferta.

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie w dniu 22 października 2019 r.  ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

INFORMACJA O ZAMIESZCZENIU OFERTY W RAMACH ART. 19a – TRYBU MAŁYCH ZLECEŃ Z POMINIĘCIEM PROCEDURY KONKURSU

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie zamieszcza ofertę Polskiego Związku Niewidomych Okręg Kujawsko-Pomorski na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie celem zgłaszania uwag dotyczących oferty.

Ogłoszenie wyniku konkursu ofert na organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych...

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie informuje, iż na posiedzeniu w dniu 22 sierpnia 2019 r. podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania realizacji zadnia publicznego w ramach ogłoszonego konkursu ofert na organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i  warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększenia ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji.

Ogłoszenie wyników konkursu ofert na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek – Nasz Mały Świat pn. „Zajęcia Integracyjne w NMŚ”

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie informuje, iż na posiedzeniu w dniu 22 sierpnia 2019 r. podjął decyzję o finansowaniu realizacji zadnia publicznego w ramach ogłoszonego konkursu ofert na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek – Nasz Mały Świat pn. „Zajęcia Integracyjne w NMŚ”.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie w dniu 17 lipca 2019 r.  ogłosił otwarty konkurs ofert na organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększenia ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek – Nasz Mały Świat

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie w dniu 17 lipca 2019 r.  ogłosił otwarty konkurs ofert na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych  w różnych typach placówek – Nasz Mały Świat.

Ogłoszenie wyników konkursu na prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie informuje, iż na posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2019 r. podjął decyzję o dofinansowaniu realizacji zadnia publicznego w ramach ogłoszonego konkursu ofert na prowadzenie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego.  

Informacja o konkursie na prowadzenie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie w dniu 22 maja 2019 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na prowadzenie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie informuje, iż na posiedzeniu w dniu 4 lutego 2019 r. podjął decyzję o dofinansowaniu realizacji zadnia publicznego w ramach ogłoszonego konkursu ofert na prowadzenie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w I kwartale roku 2019...

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w I kwartale roku 2019.

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie w dniu 10 stycznia 2019 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na prowadzenie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w I kwartale roku 2019...

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2019 dla 40 osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo oraz osób wykazujących inne zaburzenia czynności psychicznych

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie informuje, iż na posiedzeniu w dniu 31 grudnia 2018 r. podjął decyzję o dofinansowaniu realizacji zadnia publicznego w ramach ogłoszonego konkursu ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2019 dla 40 osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo oraz osób wykazujących inne zaburzenia czynności psychicznych...

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU a prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2019 dla 30 osób przewlekle psychicznie chorych oraz upośledzonych umysłowo.

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie informuje, iż na posiedzeniu w dniu 31 grudnia 2018 r. podjął decyzję o dofinansowaniu realizacji zadnia publicznego w ramach ogłoszonego konkursu ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2019 dla 30 osób przewlekle psychicznie chorych oraz upośledzonych umysłowo...

Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie informuje, iż na posiedzeniu w dniu 30 listopada 2018 r. podjął decyzję o dofinansowaniu realizacji zadnia publicznego w ramach ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Konkurs ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2019 dla 30 osób przewlekle psychicznie chorych oraz upośledzonych umysłowo.


Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie w dniu 30 listopada 2018 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2019 dla 30 osób przewlekle psychicznie chorych oraz upośledzonych umysłowo...

Konkurs ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2019 dla 40 osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo oraz osób wykazujących inne zaburzenia czynności psychicznych...

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie w dniu 30 listopada 2018 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2019 dla 40 osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo oraz osób wykazujących inne zaburzenia czynności psychicznych...

Informacja dotycząca otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Informacja dotycząca otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

INFORMACJA DOTYCZĄCA NABORU CZŁONKÓW DO KOMISJI KONKURSOWEJ

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie informuje, iż w związku z ogłoszeniem dnia 8.11.2018 r. otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej w 2019 roku, prowadzi nabór kandydatów wskazanych przez organizacje pozarządowe do udziału w pracach komisji konkursowej...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

INFORMACJA O KONKURSIE
Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie w dniu 8 listopada 2018 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej...

Ogłoszenie wyników konkursu na organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio...

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie informuje, iż na posiedzeniu w dniu 26 października 2018 r. podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania realizacji zadnia publicznego w ramach ogłoszonego konkursu ofert na organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych...

Ogłoszenie wyników konkursu na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek – Nasz Mały Świat pn. „Zajęcia Integracyjne w NMŚ”.

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie informuje, iż na posiedzeniu w dniu 26 października 2018 r. podjął decyzję o finansowaniu realizacji zadnia publicznego w ramach ogłoszonego konkursu ofert na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek – Nasz Mały Świat pn. „Zajęcia Integracyjne w NMŚ”...

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek– Nasz Mały Świat

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie ogłasza otwarty konkurs ofert na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek– Nasz Mały Świat...

Otwarty konkurs ofert na organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych…

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie ogłasza otwarty konkurs ofert na organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększenia ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji...

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU na prowadzenie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w II, III i IV kwartale roku 2018.

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie informuje, iż na posiedzeniu w dniu 26 kwietnia 2018 r. podjął decyzję o dofinansowaniu realizacji zadnia publicznego w ramach ogłoszonego konkursu ofert na prowadzenie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w II, III i IV kwartale roku 2018.

INFORMACJA O KONKURSIE

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie w dniu 28 marca 2018 r.  ogłosił otwarty konkurs ofert na prowadzenie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w II, III i IV kwartale roku 2018.

Ogłoszenie wyników konkursu na prowadzenie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w I kwartale roku 2018

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie informuje, iż na posiedzeniu w dniu 21 lutego 2018 r. podjął decyzję o dofinansowaniu realizacji zadnia publicznego w ramach ogłoszonego konkursu ofert na prowadzenie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w I kwartale roku 2018...

Informacja o konkursie na prowadzenie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w I kwartale roku 2018.

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie w dniu 24 stycznia 2018 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na prowadzenie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w I kwartale roku 2018...

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie informuje, iż na posiedzeniu w dniu 29 grudnia 2017 r. podjął decyzję o dofinansowaniu realizacji zadnia publicznego w ramach ogłoszonego konkursu ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2018 dla 30 osób przewlekle psychicznie chorych oraz upośledzonych umysłowo...

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie informuje, iż na posiedzeniu w dniu 29 grudnia 2017 r. podjął decyzję o dofinansowaniu realizacji zadnia publicznego w ramach ogłoszonego konkursu ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2018 dla 40 osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo oraz osób wykazujących inne zaburzenia czynności psychicznych...

Ogłoszenie wyników konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie informuje, iż na posiedzeniu w dniu 30 listopada 2017 r. podjął decyzję o dofinansowaniu realizacji zadnia publicznego w ramach ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej...

Informacja o konkursie na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2018 dla 30 osób przewlekle psychicznie chorych oraz upośledzonych umysłowo.

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie w dniu 30 listopada 2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2018 dla 30 osób przewlekle psychicznie chorych oraz upośledzonych umysłowo.

Kwota dotacji środków publicznych wynosi 524.869,20 zł. z przeznaczeniem na bieżącą działalność związaną z prowadzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2017 dla 30 osób przewlekle psychicznie chorych oraz upośledzonych umysłowo. Średnia miesięczna kwota dotacji na jednego uczestnika wynosi 1.457,97 zł. Kwota przeznaczona na bieżącą działalność może ulec zmianie w związku ze zmianą wielkości dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej...

Informacja o konkursie na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2018 dla 40 osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo oraz osób wykazujących inne zaburzenia czynności psychicznych.

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie w dniu 30 listopada 2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2018 dla 40 osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo oraz osób wykazujących inne zaburzenia czynności psychicznych...

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie informuje, iż na posiedzeniu w dniu 16 listopada 2017 r. podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania realizacji zadnia publicznego w ramach ogłoszonego konkursu ofert na organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększenia ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji...

Ogłoszenie wyników konkursu na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2017

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie informuje, iż na posiedzeniu w dniu 9 listopada 2017 r. podjął decyzję o dofinansowaniu realizacji zadnia publicznego w ramach ogłoszonego konkursu ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2017...

INFORMACJA DOTYCZĄCA OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie informuje, iż na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku, w terminie wskazanym w ogłoszeniu konkursu wpłynęło osiem ofert, dziewiąta oferta wpłynęła po terminie. Oferty złożone w terminie:

Informacja o konkursie na organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych…

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie w dniu 24 października 2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększenia ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji...

Ogłoszenie wyników konkursu na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek – Nasz Mały Świat pn. „Zajęcia Integracyjne w NMŚ”.

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie informuje, iż na posiedzeniu w dniu 18 października 2017 r. podjął decyzję o finansowaniu realizacji zadnia publicznego w ramach ogłoszonego konkursu ofert na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek – Nasz Mały Świat pn. „Zajęcia Integracyjne w NMŚ”...

INFORMACJA O KONKURSIE

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie w dniu 24 października 2017 r.  ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Kwota dotacji środków publicznych na realizację zadania wynosi 60 725,88 zł .

Czas wspierania realizacji zadania: od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

INFORMACJA O KONKURSIE

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie w dniu 20 września 2017 r.  ogłosił otwarty konkurs ofert na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych  w różnych typach placówek – Nasz Mały Świat. Kwota dotacji środków publicznych wynosi 9.000,00 zł. z przeznaczeniem na bieżącą działalność związaną z prowadzeniem rehabilitacji osób niepełnosprawnych  w różnych typach placówek – Nasz Mały Świat...

INFORMACJA O KONKURSIE

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie w dniu 20 września 2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2017. Kwota dotacji środków publicznych wynosi 50.720,00 zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność związaną z prowadzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy we Wroniu w roku 2017 dla 40 osób przewlekle psychicznie chorych, osób upośledzonych umysłowo oraz osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych...

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

   Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie informuje, iż na posiedzeniu w dniu 21 sierpnia 2017 r. podjął decyzję o dofinansowaniu realizacji zadnia publicznego w ramach ogłoszonego konkursu ofert na utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2017.  

W związku z pozytywną opinią Komisji konkursowej wydaną w dniu 21 sierpnia 2017 r. Stowarzyszeniu „Szansa na Zdrowie” z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu na utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2017 Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie dofinansuje realizację w/w zadania w wysokości 316.900,00 zł.

Dofinansowanie realizacji zadania obejmuje okres od dnia podpisania umowy do dnia 30 września 2017 r.

 

drukuj (OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU)

  • autor: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie, data: 2017-08-25