Ostrzeżenia i komunikaty

  • akcja zima

Pomoc dla osób w kryzysie bezdomności

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami opracowanymi w ramach projektu informacyjnego na temat udzielania pomocy osobom bezdomnym w województwie kujawsko-pomorskim „Akcja Zima 2022/2023”.

W tegorocznej edycji opracowano i wydrukowano plakaty świadomościowe, mające na celu uwrażliwianie i uświadamianie społeczeństwa nt. pomocy osobom w kryzysie bezdomności.

Dodatkowo, w wersji elektronicznej przekazujemy Państwu plakat zawierający zaktualizowane informacje nt. placówek udzielających pomocy i wsparcia osobom bezdomnym. Przedstawione informacje pozyskane zostały na podstawie badania ankietowego przeprowadzonego przez ROPS w Toruniu wśród schronisk, noclegowni, ogrzewalni, jadłodajni czy stołówek, w których osoby bezdomne mogą skorzystać z pomocy.

Wydrukowane plakaty świadomościowe dystrybuowane są m.in. do policji, straży miejskiej, ośrodków pomocy społecznej, dworców, szpitali.

Przypominamy również, iż dostępne są 2 podcasty „Daleko od domu”, czyli rozmowy z osobami na co dzień pracującymi z osobami w kryzysie bezdomności. Podcasty mają na celu przybliżyć społeczeństwu jak wygląda codzienność osób, które doświadczają kryzysu bezdomności i dlaczego nie powinnyśmy być obojętni na tę tematykę!

Linki do podcastów:

https://www.rmfon.pl/podcasty/daleko-od-domu


https://open.spotify.com/show/25wHp97uV7FRc9aR3SjXJe


https://podcasts.apple.com/pl/podcast/id1659445997

 

drukuj (Pomoc dla osób w kryzysie bezdomności)

  • autor: Paweł Sarnecki - Dyżurny PCZK, data: 2023-01-17