Ostrzeżenia i komunikaty

  • PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI STOPNI ALARMOWYCH
      [treść archiwalna]
    [treść archiwalna]

Przedłużenie obowiązywania stopni alarmowych BRAVO oraz CHARLIE-CRP – do dnia 31 sierpnia 2022 roku

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia przedłużające, do dnia 31 sierpnia 2022 roku do godz. 23:59, obowiązywanie trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE–CRP) (Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 233 w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP ) oraz drugiego stopnia alarmowego BRAVO (Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 234 w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego).

Stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb, żeby były gotowe do działania.

Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. CHARLIE–CRP jest trzecim z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Jest wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu.

Stopień alarmowy BRAVO (drugi w czterostopniowej skali) wprowadza się w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Oznacza to, że służby mają informację o potencjalnym zagrożeniu, a w związku z tym administracja publiczna jest zobowiązana do zachowania szczególnej czujności.

Informacja ze strony Rządowego Centrum Bezpieczeństwa TUTAJ

 

drukuj (Przedłużenie obowiązywania stopni alarmowych BRAVO oraz CHARLIE-CRP – do dnia 31 sierpnia 2022 roku)

    [treść archiwalna]
  • autor: Roman Brzuchalski Inspektor Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego