Ostrzeżenia i komunikaty

  • GIS

Komunikat PPIS w Wąbrzeźnie dla odbiorców wody dostarczanej przez wodociąg publiczny w Wąbrzeźnie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wąbrzeźnie po zapoznaniu się z wynikami próbek wody pobranych z wodociągu publicznego w Wąbrzeźnie, zaopatrującego miejscowości: Wąbrzeźno i część miejscowości Wałycz stwierdził, że woda spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudn ia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym woda może być bezpiecznie używana do spożycia, jak róznież do celów higieniczno-sanitarnych i gospodarczych. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wąbrzeźnie

Małgorzata Szreter

drukuj (Komunikat PPIS w Wąbrzeźnie dla odbiorców wody dostarczanej przez wodociąg publiczny w Wąbrzeźnie)

  • autor: Paweł Sarnecki - PCZK, data: 2021-05-10