Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

 • ptasia-grypa-1024x576

Ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu wąbrzeskiego

W związku ze stwierdzeniem w dniu 30 kwietnia 2021 r. siódmego ogniska grypy ptaków na terenie województwa kujawsko - pomorskiego w m. Osieczek (gmina Książki / powiat wąbrzeski) prosimy o zapoznanie się z obowiązującym rozporządzeniem Nr 13/2021 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego ws. zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów wąbrzeskiego, brodnickiego, grudziądzkiego i golubsko-dobrzyńskiego oraz stosowanie się do wszystkich zaleceń służb weterynaryjnych.

W powiecie wąbrzeskim:

 1. Obszarem zapowietrzonym grypą ptaków objęto teren w promieniu 3 km wokół miejsca wystąpienia ogniska choroby. Dotyczy:
 • gmina Książki, miejscowości: Książki, Brudzawki, Osieczek, Łopatki;
 • gmina Ryńsk, miejscowość: Jaworze.
 1. Obszarem zagrożonym grypą ptaków objęto teren w promieniu 10 km wokół miejsca wystąpienia ogniska choroby. Dotyczy:
 • gmina Książki, miejscowości: Blizienko, Blizno, Szczuplinki, Łopatki, Zaskocz;
 • gmina Miasto Wąbrzeźno;
 • gmina Ryńsk, miejscowości: Wałyczyk, Wałycz, Myśliwiec, Sitno, Jarantowice, Jarantowiczki, Sicinek, Frydrychowo, Rozgard;
 • gmina Dębowa Łąka, miejscowości: Dębowa Łąka, Niedźwiedź, Kurkocin, Łobdowo, Wielkie Radowiska.

Najważniejsze nakazy:

 • utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub  w innym miejscu w gospodarstwie, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami, utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz uniemożliwiający kontakt z dzikimi ptakami;
 • niezwłoczne usuwanie zwłok drobiu lub innych ptaków;
 • niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;
 • stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego;
 • prowadzenie wykazu osób wchodzących do gospodarstwa lub z niego wychodzących;
 • stosowanie środków dezynfekcyjnych;
 • niezwłoczne informowanie właściwego miejscowego powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie.

PROSIMY O SZCZEGÓŁOWE ZAPOZNANIE SIĘ Z PRZEDMIOTOWYM ROZPORZĄDZENIEM.

 • autor: Paweł Sarnecki - Inspektor ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych, data: 2021-05-04

Do pobrania

 • autor: Paweł Sarnecki - Inspektor ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych, data: 2021-05-04

« wstecz