Ostrzeżenia i komunikaty

 • ptasia-grypa-1024x576

Kolejne ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

W związku ze stwierdzeniem w dniu 30 stycznia 2021 r. piątego ogniska grypy ptaków na terenie województwa kujawsko - pomorskiego w m. Lisewo (pow. chełmiński) przypominamy o obowiązującym rozporządzeniu Nr 4/2021 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2021 r. ws. zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów chełmińskiego, wąbrzeskiego, toruńskiego i grudziądzkiego.

 1. Obszarem zapowietrzonym grypą ptaków objęto teren w promieniu 3 km wokół miejsca wystąpienia ogniska choroby, 
 2. Obszarem zagrożonym grypą ptaków objęto teren w promieniu 10 km wokół miejsca wystąpienia ogniska choroby 

Podajemy najważniejsze informacje dla mieszkańców powiatu wąbrzeskiego:

 1. Obszar zapowietrzony - dotyczy Gmina Płużnica, miejscowości: Bielawy i Józefkowo.
 2. Obszar zagrożony - dotyczy:
  - Gmina Płużnica, miejscowości: Kotnowo, Uciąż, Płużnica, Wieldządz, Mgowo, Błędowo, Czaple, Dąbrówka, Nowa Wieś Królewska, Ostrowo, Płąchawy, Wiewiórki, Bartoszewice, Orłowo, Goryń, Działowo;
  - Gmina Ryńsk, miejscowości: Trzciano, Przydwórz, Ryńsk, Michałki.

Najważniejsze nakazy:

 • utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub  w innym miejscu w gospodarstwie, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami, utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz uniemożliwiający kontakt z dzikimi ptakami;
 • niezwłoczne usuwanie zwłok drobiu lub innych ptaków;
 • niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;
 • stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego;
 • stosowanie środków dezynfekcyjnych;
 • niezwłoczne informowanie właściwego miejscowego powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie.

Prosimy o zapoznanie się z treścią rozporządzenia nr 4/2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i stosowaniem się do wszystkich zaleceń służb weterynaryjnych.

drukuj (Kolejne ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego)

 • autor: Paweł Sarnecki - Inspektor ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych, data: 2021-02-01
 • uwaga-hpai (002)