Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Wąbrzeźnie


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wąbrzeźnie  sprawuje opiekę psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną na terenie Powiatu Wąbrzeskiego. Kadra Poradni składa się z wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych psychologów, pedagogów i logopedów, których celem jest niesienie pomocy zarówno dzieciom i młodzieży jak i ich rodzicom. Ścisła współpraca ze szkołami i przedszkolami pozwala nam na kompleksowe wspieranie dzieci i młodzieży w pokonywaniu napotykanych trudności zarówno szkolnych jak i rodzinnych.


Usługi są bezpłatne, dobrowolne, nie wymagają skierowań. 

  • 10 Kroków by stać się lepszym rodzicem