Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

Insygnia Powiatu Wąbrzeskiego

  • Flaga
  • Herb

Jak powstał herb Powiatu Wąbrzeskiego?

 

          W następstwie reformy samorządowej z 1998/1999 r. Powiat Wąbrzeski początkowo nie posiadał własnego herbu. W 1999 roku z inicjatywą ustanowienia herbu dla Powiatu wystąpił Starosta Wąbrzeski – Krzysztof Maćkiewicz, w związku z czym Zarząd Powiatu w lutym 2000 r. powierzył jego opracowanie Janowi Wroniszewskiemu z Instytutu Historii i Archiwistyki UMK, reprezentującemu Toruński Oddział Polskiego Towarzystwa Heraldycznego.          

          W poszukiwaniu podstaw historycznych do utworzenia koncepcji projektu nowego herbu wzięta została pod uwagę przynależność terytorialna ziem. Tradycja heraldyczna Powiatu Wąbrzeskiego obejmuje także herb miasta nadany w 1534 r. przez biskupa Jana Dantyszka oraz nawiązuje do historii herbu Prus Królewskich – województwa chełmińskiego w jego pierwotnej postaci.

          „W polu czerwonym skrzydło orła czarne z wyrastającą z jego barku wzniesioną ręką zbrojną z mieczem srebrnym.”

 

Skąd dane elementy herbu?

Godło jest elementem zaczerpniętym z herbu Prus Królewskich (Orła mieczowego), ale jest jednocześnie kojarzony ze skrzydłem występującym w herbie miasta. Ręka zbrojna w mieczu w herbie Prus oznaczała udostojnienie herbu i wzbogaca go o element z herbu dynastycznego Jagiellonów. Barwa pola tarczy jest identyczna z herbem miasta Wąbrzeźno. Projekt graficzny herbu przygotował artysta plastyk Lech Karczewski.

 

 

 

 

Flaga powiatu

„Flaga Powiatu Wąbrzeskiego ma postać płata trójdzielnego w lewo skos: czarnego, białego i czerwonego. Szerokość działu białego wynosi 1:5 szerokości płata. W kantonie płata umieszczony jest herb Powiatu Wąbrzeskiego. Stosunek szerokości do długości płata flagi wynosi 5:8”

 

Pieczęć powiatu:

„Pieczęć okrągła z godłem herbu Powiatu i majuskulnym napisem otokowym: POWIAT WĄBRZESKI”

 

 

Opracowanie własne, na podstawie opracowania kwerendy historycznej przeprowadzonej przez Jana Kazimierza Wroniszewskiego Lech- Tadeusz Karczewski w kwietniu 2000 roku