Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

 • Nieodpłatna Pomoc Prawna1

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej w Powiecie Wąbrzeskim w 2022 r.                                                                    

Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej w Powiecie Wąbrzeskim w 2022 r, ogłoszonego na podstawie uchwały Nr 119/215/2021 Zarządu Powiatu
w Wąbrzeźnie z dnia 22 września 2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej w Powiecie Wąbrzeskim w 2022 r.

 1. W konkursie zostało złożonych 7 ofert przez:
 • Fundacja „TOGATUS PRO BONO”, ul. Warmińska 7/1, 10-544 Olsztyn,
 • Fundacja Rozwoju Świadomości Obywatelskiej Experto Pro Bono, ul. Legionów 10, 22-400 Zamość,
 • Zaborskie Towarzystwo Naukowe, ul. Dworcowa 18, 89-632 Brusy,
 • Fundacja Rozwoju i Wsparcia „PASIEKA”, Pl. Kilińskiego 2 35-005 Rzeszów,
 • Fundacja HONESTE VIVERE, ul. Amałowicza – Tatara 7, 04-474 Warszawa
 • Stowarzyszenie „SURSUM CORDA”, ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz,
 • Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych w Olsztynie”, ul. J. Hanowskiego 9/42,
  10-687 Olsztyn.
 1. W wyniku przeprowadzonego postępowania w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań
  z zakresu edukacji prawnej w Powiecie Wąbrzeskim w 2022 r., Zarząd Powiatu dokonał wyboru oferty Stowarzyszenia Sursum Corda z Nowego Sącza, ul. Lwowska 11 (Nr KRS 0000020382) na realizację zadania.
 2. Na realizację ww. zadania publicznego Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie przekaże w 2022 r. łączną kwotę dotacji w wysokości 64 020,00 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia złotych 00/100).

Dofinansowanie realizacji zadania obejmuje okres od dnia 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Uchwała Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie o wyborze oferty

 

 

drukuj (Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert)

 • autor: Mirosław Okrasa - Zastępca Kierownika Wydziału Organizacyjnego

« wstecz