Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

Wydział Komunikacji

Kierownik Wydziału: Małgorzata Górecka
Pokój nr 33 parter
Nr telefonu: tel.0-56-688-27-30 lub 0-56-688-24-51  wew. 104
e-mail: komunikacja@wabrzezno.pl

Rejestracja pojazdów pokój nr 33 parter
Nr telefonu: 56-688-24-51  wew. 106

Ewidencja prawa jazdy pokój nr 30 parter
Nr telefonu: 56-688-24-51  wew. 168

Godziny przyjmowania interesantów:
Poniedziałek 8:00 - 14:30
Wtorek 8:30 - 16:30
Środa 8:00 - 14:30
Czwartek 8:00 - 14:30
Piątek 8:00 – 13:00

ZMIANA GODZIN INFORMACJI LUB REZERWACJI TELEFONICZNEJ W WYDZIALE KOMUNIKACJI OD 23.06.2021r. 

 • w sprawach rezerwacji terminu wizyty oraz w sprawach informacyjnych dotyczących rejestracji  pojazdów należy dzwonić w dniach obsługi klientów  
  od godziny 12:00  
  pod nr telefonu : 56 688 24 51 wew. 106;

 • w sprawach dotyczących praw jazdy należy dzwonić w dniach obsługi klientów  
  od godziny 12:00 
  pod  nr telefonu : 56 688 24 51 wew. 168 .

 

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY OBSŁUGI KLIENTÓW W WYDZIALE KOMUNIKACJI STAROSTWA POWIATOWEGO W WĄBRZEŹNIE

W Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie bezpośrednia obsługa klientów odbywa się w :

 • poniedziałki, środy czwartki w godzinach od 8:00 – 14:30, 
 • we wtorki w godzinach od 8:30 – 16:30,
 • w piątki w godzinach od 8:00 – 13:00.

Załatwianie spraw dotyczących  :

 • pojazdów odbywa się w pokoju nr 33,
 • praw jazdy odbywa się w pokoju nr 30 .

 

1. Od 1 lipca 2021r. przywrócony zostanie system numerkowy w sprawach dotyczących :

 • odbioru dowodów rejestracyjnych,
 • wyrejestrowania pojazdów,
 • zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdów,
 • zwrotu zatrzymanego dowodu rejestracyjnego,
 • wpisów adnotacji w dokumentach komunikacyjnych,
 • wydawania dodatkowej tablicy rejestracyjnej (bagażnik),
 • zamawiania i odbioru tablic rejestracyjnych i wtórników dokumentów komunikacyjnych .

W powyższych sprawach załatwiane będą wyłącznie osoby, które posiadają bilet z numerem na dany dzień.

Do każdej sprawy należy pobrać jeden bilet z numerem.

Zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdów można również przesyłać pocztą tradycyjną, za pomocą platformy ePuap lub wrzucać do skrzynki Starostwa.  Jednakże z uwagi na znaczny wzrost ilości spraw dotyczących zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdów w 2021r.  w porównaniu do roku 2020r. zawiadomienia te będą obsługiwane sukcesywnie po godzinach bezpośredniej obsługi klientów.  Przypominamy, że do każdego zawiadomienia należy dołączyć kopię dowodu zbycia lub nabycia pojazdu. Przedkładanie niekompletnych zawiadomień wydłuża czas obsługi takich spraw.

 1. Sprawy załatwiane po wcześniejszej rezerwacji terminu w Wydziale Komunikacji.
 •  rejestracja pojazdów,
 • czasowa rejestracja pojazdów,
 • zmiany dokonane w pojazdach,
 • czasowe wycofanie pojazdów z ruchu,
 • wydawanie decyzji na wykonanie i umieszczenia  tabliczki znamionowej zastępczej lub nadanie numeru identyfikacyjnego,
 • wykreślenie i dopisanie współwłaściciela lub zastawu na pojeździe .

Załatwianie powyższych spraw nadal odbywa się wyłączenie po wcześniejszej rezerwacji terminu wizyty w Wydziale.

 1. Bez biletu z numerem oraz bez rezerwacji terminu obsługiwane są sprawy dotyczące:
 •  uprawnień do kierowania pojazdami (pokój nr 30),
 • zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi (pokój nr 30),
 • zatwierdzania projektów organizacji ruchu,
 • stacji kontroli pojazdów,
 • ośrodków szkolenia kierowców,
 • instruktorów lub diagnostów,
 • wydawania zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne, zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,  licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy lub osób, licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą,
 • zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych,
 • zezwoleń na korzystanie z dróg w sposób szczególny,
 • pojazdów usuniętych z drogi w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym, przechowywanych na parkingu strzeżonym.

 

Prosimy klientów, aby przychodzili wyłącznie na wyznaczone godziny i stosowali się do obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

Płatność w kasie wyłącznie przy użyciu karty płatniczej.