Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • Józef Krawczyk

 

Wydział Organizacyjny

Kierownik Wydziału:  Sekretarz Powiatu Józef Krawczyk

Pokój nr 127 I piętro

Nr telefonu: 56 688-24-51 wew. 143

e-mail: jk@wabrzezno.pl

 

 

Zastępca Kierownika Wydziału Organizacyjnego

Mirosław Okrasa

 

Sekretariat - Anna Kłyza, Magdalena Lipecka

Sprawy organizacyjne, obywatelskie, kadrowe

Pokój  nr 130 I piętro

Nr telefonu: 56 688-27-45     lub  56 688-24-51 wew. 101

Nr fax:  Fax 56-688-27-59

e-mail: starostwo@wabrzezno.pl

 

Rozpatrywanie skarg i wniosków, obsługa interesantów
Starosta i Wicestarosta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków we wtorki w godzinach 1000 - 1600. W przypadku, gdy we wtorek przypada dzień ustawowo wolny od pracy Starosta i Wicestarosta przyjmują interesantów w następnym dniu roboczym w godzinach 1000 - 1500.

 

 

Obsługa Rady Powiatu – Anna Krasa

Pokój nr 125 I piętro

Nr telefonu: 56 688-24-51 wew. 165

e-mail: br@wabrzezno.pl

 

Obsługa Zarządu Powiatu - Anna Krasa

Pokój nr 125 I piętro

Nr telefonu: 56 688-24-51 wew. 165

e-mail: br@wabrzezno.pl

 

Zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna, sprawy obronne – Paweł Sarnecki

Pokój nr 108 parter

Nr telefonu: 56 688-24-51 wew. 108

e-mail: czk@wabrzezno.pl