Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • Józef Krawczyk

 

Wydział Organizacyjny

Kierownik Wydziału:  Sekretarz Powiatu Józef Krawczyk

Pokój nr 127 I piętro

Nr telefonu: 56 688-24-51 wew. 143

e-mail: jk@wabrzezno.pl

 

 

Zastępca Kierownika Wydziału Organizacyjnego

Mirosław Okrasa

 

Sekretariat - Marta Kopeć, Marta Sass

Sprawy organizacyjne, obywatelskie, kadrowe

Pokój  nr 130 I piętro

Nr telefonu: 56 688-27-45     lub  56 688-24-51 wew. 101

e-mail: starostwo@wabrzezno.pl

 

Rozpatrywanie skarg i wniosków, obsługa interesantów
Starosta i Wicestarosta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków we wtorki w godzinach 1000 - 1600. W przypadku, gdy we wtorek przypada dzień ustawowo wolny od pracy Starosta i Wicestarosta przyjmują interesantów w następnym dniu roboczym w godzinach 1000 - 1500.

 

Obsługa Rady i Zarządu Powiatu – Anna Krasa

Pokój nr 125 I piętro

Nr telefonu: 56 688-24-51 wew. 165

e-mail: br@wabrzezno.pl

 

Redakcja strony internetowej i profilu Facebook - Sylwia Grabowska

Pokój nr 125 I piętro

Nr telefonu: 56 688-24-51 wew. 165

e-mail: br@wabrzezno.pl

sylwia.grabowska@wabrzezno.pl

 

Stanowisko ds. Publicznego Transportu Zbiorowego - Piotr Wiśniewski

Pokój nr 115 I piętro

Nr telefonu: 56-688-24-51 wew. 134

e-mail: piotr.wisniewski@wabrzezno.pl

 

Zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna, sprawy obronne – Paweł Sarnecki

Pokój nr 28 parter

Nr telefonu: 56 688-24-51 wew. 108

e-mail: czk@wabrzezno.pl