Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

 • Warsztaty

„Warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie dla rodziców naturalnych i zastępczych”

W dniach 20.07.2017 r. i 28.08.2017 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie w ramach realizowanego projektu pn. „Rodzina w Centrum” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie odbyły się warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie dla rodziców naturalnych i zastępczych z Powiatu Wąbrzeskiego, w których uczestniczyło łącznie 17 osób. Spotkania stanowiły możliwość podniesienia i wzmocnienia kompetencji rodzicielskich rodziców naturalnych i zastępczych, w tym zdobycia wiedzy na temat komunikacji i metakomunikacji między rodzicem a dzieckiem oraz wiedzy na temat zaburzeń opozycyjno-buntowniczych u dzieci. Warsztaty prowadził Pan Maciej Kluczyk.     
Podczas gdy rodzice naturalni i zastępczy uczestniczyli w warsztatach ich dzieci miały zapewnioną opiekę animatora, który organizował gry i zabawy edukacyjne m.in. zabawy plastyczne, manualne oraz ćwiczenia i zabawy ruchowe. Zajęcia animacyjne prowadziła pani Małgorzata Urbańska przy pomocy wolontariuszy zrekrutowanych w ramach projektu.


Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś proritetowa 9 Solidarne społeczenstwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

wMvi7J7Dt43dwAAAABJRU5ErkJgggA=

drukuj („Warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie dla rodziców naturalnych i zastępczych”)

 • WarsztatyP1000311.JPG
 • WarsztatyP1000312.JPG
 • WarsztatyP1000313.JPG
 • WarsztatyP1000314.JPG
 • WarsztatyP1000315.JPG
 • WarsztatyP1000316.JPG
 • WarsztatyP1000317.JPG
 • WarsztatyP1000318.JPG
 • WarsztatyP1000321.JPG
 • WarsztatyP1000322.JPG
 • WarsztatyP1000323.JPG
 • WarsztatyP1000324.JPG
 • WarsztatyP1000325.JPG
 • WarsztatyP1000326.JPG
 • WarsztatyP1000327.JPG
 • WarsztatyP1000328.JPG
 • WarsztatyP1000329.JPG
 • WarsztatyP1000330.JPG
 • WarsztatyP1000332.JPG
 • WarsztatyP1000333.JPG
 • WarsztatyP1000334.JPG
 • WarsztatyP1000335.JPG
 • WarsztatyP1000336.JPG
 • WarsztatyP1000340.JPG

« wstecz