Aktualności

  • flaga Ukraina

Trwa zbiórka darów dla Ukrainy

   Informujemy, że uruchomiliśmy powiatowy magazyn darów w celu jak najlepszej koordynacji pomocy. W gminach trwa zbiórka darów dla potrzebujących z Ukrainy. Osoby indywidualne mogą przekazać dary bezpośrednio do gmin.  W późniejszym czasie gminy dokonują zbiorczego przekazania, odpowiednio oznakowanych darów do magazynu powiatowego z którego dalej będą wysyłane do Centralnego Punktu Zbiórki w Województwie.

   W załączeniu uzgodniona ze stroną ukraińską lista produktów i środków, które mogą być przekazane potrzebującym na Ukrainie.

   Żywność z krótszym terminem ważności, niezbędne na miejscu produkty lub przekazane rzeczy spoza listy otrzymanej od wojewody rozdysponowane będą w miarę potrzeb dla uchodźców przebywających na terenie powiatu.

  • autor: Dariusz Broda-Koordynator Powiatowego Punktu Zbiórki, data: 2022-03-01
  • wideokonferencja
  • wideokonferencja
  • wideokonferencja

Wstecz