Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

UMOWA PODPISANA

   W dniu 1 października pomiędzy Instytucją Pośredniczącą - Województwem Kujawsko - Pomorskim a Powiatem Wąbrzeskim została podpisana dwustronna  umowa o dofinansowanie Projektu. Ustala ona szczegółowe warunki realizacji Projektu oraz zasady jego finansowania.
   Wartość Projektu, umowa określa na kwotę 271 404 zł, z tego dotacja rozwojowa, którą  przekaże  Instytucja  Pośrednicząca  stanowić  będzie  nie  więcej  niż  87,25%    (tj. 236 799,99 zł ) całkowitych wydatków kwalifikowalnych.
Pozostałą kwotę w wysokości 34 604,01 zł dołoży Powiat Wąbrzeski i będzie to wkład własny samorządu w realizację przedsięwzięcia.

  • autor: Danuta Krzyżanowska, data: 2009-11-17

« wstecz