Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

Inwestujemy w młodzież – rusza projekt dla uczniów szkół zawodowych

1836.jpg                                                                                                                                                                 1837.jpg

Od września br. uczniowie szkół zawodowych powiatu będą mogli zdobywać nowe umiejętności zawodowe, a także podnosić poziom swojej wiedzy z zakresu języków obcych i przedmiotów ścisłych dzięki nowemu projektowi realizowanemu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przedsięwzięcie ma na celu zwiększenie szans edukacyjnych i zawodowych uczniów oraz podniesienie jakości procesu kształcenia w roku szkolnym 2009/2010.

 Uczniom zaproponowane zostaną zajęcia  rozwijające umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych i zajęcia wyrównawcze w obszarze nauk matematycznych i języków obcych. Ponadto  będą oni mieli możliwość zdobycia dodatkowych umiejętności w zawodach: technik-hotelarz,  technik - mechatronik, technik usług fryzjerskich, mechanik - monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających. Nie zabraknie zajęć  integracyjnych, profilaktycznych i edukacyjno-zawodowych. Uczniowie uzyskają pomoc w opracowaniu indywidualnych planów kariery zawodowej.

Projekt obejmie 398 uczniów z trzech placówek prowadzących kształcenie zawodowe  w powiecie wąbrzeskim  tj. z Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie, Zespołu Szkół we Wroniu oraz Centrum Kształcenia Praktycznego w Wąbrzeźnie. Nabór uczniów do projektu rozpocznie się we wrześniu br.

Projekt został zatwierdzony decyzją Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego do dofinansowania. Na jego realizację Powiat Wąbrzeski pozyskał środki z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w wysokości  236 799,00 zł. Oczekując na podpisanie umowy z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego na finansowanie projektu, prowadzimy prace niezbędne do tego, by  mógł być on realizowany zgodnie z harmonogramem.

Koordynator projektu

Anna Wetzel

drukuj (Inwestujemy w młodzież – rusza projekt dla uczniów szkół zawodowych)

« wstecz