Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

Nauczyciel (ciągle) uczący się

 

1836.jpg                                       1837.jpg      


   Od marca trwa realizacja najważniejszego etapu Projektu „ Nauczyciel uczący się - podniesienie kwalifikacji kadr systemu oświaty z terenu byłego województwa toruńskiego w latach 2008 i 2009”, wdrażanego  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”. Projekt w części prowadzonej przez Powiat Wąbrzeski, finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu Powiatu.
   Polega na stworzeniu kadrze zarządzającej, nauczycielom oraz pracownikom administracji możliwości zdobycia nowych lub rozszerzenia posiadanych już kwalifikacji niezbędnych do zapewnienia jak najwyższej jakości procesu kształcenia w szkołach i placówkach oświatowych.
   W kursach, szkoleniach i warsztatach specjalistycznych organizowanych od marca do końca czerwca uczestniczyć będzie 38 osób zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Wąbrzeski. Z przedstawionej oferty wybrali 8 interesujących ich tematów. Dotyczą one między innymi przygotowań do egzaminu maturalnego z matematyki w 2010 r., technik i  metod efektywnego uczenia się, wykorzystania metody projektu w egzaminach zawodowych, pracy z uczniem zdolnym, z uczniem o specyficznych potrzebach, oceniania kształtującego oraz pozyskiwania funduszy UE dla szkół i placówek oświatowych.
Terminarz szkoleń zbiega się w czasie z innymi ważnymi w pracy szkół
Wydarzeniami -  egzaminami maturalnymi, egzaminami z nauki zawodu, z przygotowaniami do podsumowania i zakończenia roku szkolnego. Zważywszy na fakt, że nauczyciele korzystają także z innych form doskonalenia, zgodnie z planami rozwoju szkół - łatwo zauważyć, że przed nimi i szkołami niezwykle intensywne trzy miesiące pracy.

drukuj (Nauczyciel (ciągle) uczący się)

  • data: 2009-04-08

« wstecz