Działanie 9.4 Projekt: "Nauczyciel uczący się - podniesienie kwalifikacji kadr systemu oświaty z terenu byłego województwa toruńskiego w latach 2008-2009."

  • -

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
Piorytet IX: "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach"
Działalnie 9.4 "Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty"
Projekt: "Nauczyciel uczący się - podniesienie kwalifikacji kadr systemu oświaty z terenu byłego województwa toruńskiego w latach 2008-2009"

Okres realizacji Projektu: 01.12.2008 - 30.12.2009

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  • -
Szkolenia zakończone
Pracownicy, zatrudnieni w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wąbrzeski zakończyli swój udział w szkoleniach i kursach organizowanych w ramach Projektu „Nauczyciel uczący się- podniesienie kwalifikacji kadr systemu oświaty z terenu byłego województwa toruńskiego w latach 2008-2009”...
  • -
„Nauczyciel uczący się” - minął półmetek
Zakończyła się realizacja czterech spośród ośmiu kursów zaplanowanych w projekcie „Nauczyciel uczący się - podniesienie kwalifikacji kadr systemu oświaty z terenu byłego województwa toruńskiego w latach 2008-2009”, którego współrealizatorem jest Powiat Wąbrzeski...
  • -
Nauczyciel (ciągle) uczący się
Od marca trwa realizacja najważniejszego etapu Projektu „ Nauczyciel uczący się - podniesienie kwalifikacji kadr systemu oświaty z terenu byłego województwa toruńskiego w latach 2008 i 2009”, wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”...
  • -
Przydatne linki:
  • Program Kapitał Ludzki
  • Fundusze Unijne - Województwo Kujawsko-Pomorskie
  • Fundusze Europejskie

drukuj całą stronę