Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

Udany początek

 

1836.jpg                                       1837.jpg      

   Piętnastoosobowa  grupa  uczniów  technikum  z  Zespołu Szkół Zawodowych   w  Wąbrzeźnie  już od listopada 2008 r. swój  wolny od zajęć szkolnych czas spędza pod opieką nauczyciela informatyki w pracowni komputerowej, zgłębiając- przy jego pomocy- tajniki budowy mikrokomputera i poznając niezwykle szerokie możliwości jego stosowania. Jak dotąd, czynią to z powodzeniem.  Dowód?  Wszyscy zdali dwa wymagane egzaminy zewnętrzne. Przed nimi – jeszcze pięć. Trzymamy kciuki, aby i te wszyscy zaliczyli z tak udanym wynikiem.
   Młodzież  z Zespołu Szkół Zawodowych uczestniczy w kursie, który umożliwia im uzyskanie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ( ECDL ) – dokumentu honorowanego w krajach Unii Europejskiej i potwierdzającego fakt, że jego posiadacz potrafi sprawnie,  wykorzystując komputer,  realizować tak różnorodne zadania,  jakimi z pewnością są  przetwarzanie tekstów,  wykorzystywanie  arkusza  kalkulacyjnego,  projektowanie  baz  danych, stosowanie grafiki  prezentacyjnej  i  menadżerskiej  lub  praca  w  sieci  komputerowej.  Wymagania w zakresie ECDL są jednolite i obowiązują w takim samym zakresie we wszystkich państwach członkowskich U E. Cały 140 – godzinny kurs składa się z 7 modułów, z których każdy kończy się egzaminem. Dopiero po ukończeniu szkolenia i zdaniu wszystkich egzaminów uczestnik otrzymuje Europejski Certyfikat.
   Kurs, w którym uczestniczy młodzież ZSZ prowadzony jest w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „ Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego ’’ i jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu Powiatu Wąbrzeskiego.
   Całe skomplikowane przedsięwzięcie związane z organizacją kursu, prowadzeniem szkolenia oraz przeprowadzaniem egzaminów zewnętrznych realizuje Centrum Kształcenia Praktycznego w Wąbrzeźnie.

drukuj (Udany początek)

  • autor: Danuta Krzyżanowska - Kierownik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu, data: 2009-02-26

« wstecz