Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • Starosta i Przewodniczący wzieli udział w Forum samorządowym

Przewodniczący Rady Powiatu wraz ze Starostą wzięli udział w spotkaniu Przewodoniczących Rad Powiatów Województwa

W ramach inicjatywy podjętej przez Forum Samorządowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 9 maja odbyło się w Toruniu spotkanie z udziałem Przewodniczących Rad Powiatów. Spotkanie było poświęcone problematyce ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem roli i znaczenia Parków Krajobrazowych oraz organizacji i funckjonowaniu opieki zdrowotnej na poziomie powiatowym. Kolejne zagadnienie to aktualne problemy samorządu terytorialnego w województwie.

W spotkaniu uczestniczyli Marszałek Województwa Piotr Całbecki, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Elżbieta Piniewska, Członek Zarządu Województwa Aneta Jędrzejewska, Dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Maria Wiśniewska, Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Agnieszka Sosnowska, Dyrektor Brodnickiego Parku Krajobrazowego Marian Tomoń oraz Dyrektor Barbara Ptaszyńska reprezentująca Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego.

Ponadto Starosta Wąbrzeski, który reprezentował na spotkaniu Związek Powiatów Polskich, jako jego Wiceprzewodniczący przedstawił najważniejsze obszary aktywności Związku mające istotne znaczenie dla funckjonowania powiatów. Odniósł się także to zagadnień dotyczących organizacji opieki zdrowotnej jako zadania samorządów powiatowych.

W toku spotkania zaprezentowane oraz przedyskutowane zostały zagadnienia związane z problematyką środowiska przyrodniczego, ze szczególnym uwzględnieniem roli i znaczenia Parków Krajobrazowych. Istotne było tutaj odniesienie do działań na rzecz środowiska życua człowieka i wpływu stanu środowiska na stan zdrowia mieszkańców regionu.

Było to swoistym wprowadzeniem do tematyki organizacji ochrony zdrowia jako zadania samorządów powiatowych. Tutaj dyskusja objęła problematykę organizacji i funckjonowania szpitali powiatowych, z punktu widzenia rozwiązań organizacyjno-kadrowych oraz zabezpieczenia finansowego. Uczestnicy spotkania mieli okazję do zaprezentowania swoich doświadczeń oraz wymiany poglądów. Kolejny wątel dyskusji dotyczył orgnaizacji pracy aptek na terenie poszczególnych powiatów.

Kolejny temat to zakres i charakter działań Forum Samorządowego z udziałem Przewodniczących Rad Powiatow. Wskazano na potrzebę organizowania współpracy z Przewodniczącymi Rad Powiató, podkreślając istotną rolę takich kontaktów, jako formy poszerzania wiedzy, zdobywania doświadczeń, możliwości wymiany poglądów oraz szerokiej dyskusji. Kolejna sprawa to podjęcie wspólnych działań na rzecz organizowania podobnych spotkań na obszarze poszczególnych powiatów z udziałem Przewodniczących Rad Miast i Gmin.

Uczesnicy spotkania zostali poinformowani o kierunkach aktywności samorządu Województwa w zakresie szeroko podjmowanej problematyki samorządowej, w tym o wspieraniu idei ruchu regionalistycznego mającego na celu ochronę dziedzictwa historyczno-kulturowego naszego regionu oraz kształtowanie świadomości i tożsamości lokalnej. Poinformowano także o założeniach najbliższego Forum Samorządowego planowanego na dzień 7 czerwca.

  • autor: SG - Wydział Organizacyjny | Pełnomocnik Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego dr Andrzej Potoczek, Gabriela Gorbaczew Biuro ds. Współpracy z Samorządami Lokalnymi Wydział Współpra
  • SPOTKANIE FORUM SAMORZĄDÓW
  • SPOTKANIE FORUM SAMORZĄDÓW
  • SPOTKANIE FORUM SAMORZĄDÓW
  • SPOTKANIE FORUM SAMORZĄDÓW
  • SPOTKANIE FORUM SAMORZĄDÓW
  • SPOTKANIE FORUM SAMORZĄDÓW

« wstecz