Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • polityka rozwoju polityka

Rozmawiali o Funduszach Europejskich w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027

W dniu 29.07.2021r. spotkali się samorządowcy powiatu wąbrzeskiego z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu w sprawie Polityki Terytorialnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2027.

Omawiane były tematy związane m.in. ze stanem przygotowania Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla perspektywy finansowej UE 2021-2027, współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego powiatu wąbrzeskiego w zakresie planowania działań strategicznych, roli porozumień ponadlokalnych w pozyskiwaniu środków na rozwój gmin i powiatu.

W nowej perspektywie na lata 2021-2027 na realizację  Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2021-2027 przeznaczonych zostanie 1 753 423 961 EURO

Wsparcie Funduszy Europejskich skierowane zostanie na realizację następujących celów Polityki Spójności 2021-2027:

CP1. Bardziej inteligentna Europa

CP2.Bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa

CP3.Lepiej połączona Europa 

CP4.Europa o silniejszym wymiarze społecznym

CP5.Europa bliżej obywateli

Samorządy, aby skorzystać ze środków  w ramach Polityki Terytorialnej będą zobligowane do posiadania „dokumentu programowego”, który będzie podstawą jej prowadzenia.

 

  • autor: Wydział Funduszy Zewnętrznych i Promocji.
  • zdjęcie2
  • zdjęcie1

« wstecz