Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • KONFERENCJA

Zachęcamy do udziału w bezpłatnej konferencji pn. "Innowacyjna gospodarka nawozami naturalnymi w chowie świń i drobiu dla ochrony jakości wód"

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa wraz z Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego i Kujawsko-Pomorską Izbą Rolniczą w Przysieku zapraszają do udziału w konferencji "Innowacyjna gospodarka nawozami naturalnymi w chowie świń i drobiu dla ochrony jakości wód".

Kiedy? 19 LISTOPADA 2019 | godz. 10:00 – 16:00

Gdzie? Kujawsko – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Odział w Przysieku Przysiek, Parkowa 1 87-134 Zławieś Wielka

Organizatorzy proszą o rejestrację do 10 LISTOPADA 2019 roku.
Formularz rejestracyjny oraz plan konferencji jest dostępny na stronie:
 http://www.fdpa.org.pl/przysiek

Organizowana debata ma za zadanie przekonać jej uczestników, że w obliczu zmian klimatycznych i nałożonych na Polskę zobowiązań UE, istnieje pilna potrzeba zdecydowanych działań, których efektem będzie skuteczna ochrona istniejących zasobów wodnych. Ponieważ duży udział w zanieczyszczeniu wód azotem przypisywany jest rolnictwu, szczególnie intensywnej hodowli zwierząt,  konieczne są działania, które uświadomią rolnikom wagę problemu, potrzebę podnoszenia standardów środowiskowych w gospodarstwach i przygotują ich do wprowadzenia zmian w gospodarce nawozami i kontrolowania odpływu azotu ze źródeł rolniczych.

Nieprzypadkowo na miejsce konferencji wybrano woj. kujawsko-pomorskie, gdzie koncentruje się produkcja trzody chlewnej i drobiu. Do udziału w wydarzeniu zapraszamy rolników i przedsiębiorców związanych z hodowlą i chowem świń, oraz produkcją drobiarską. Szczególnie zależy nam na obecności doradców rolnych, oraz przedstawicieli związków i organizacji branżowych, na których spoczywa obowiązek przygotowania rolników do nowych wymogów, a którzy sami również wymagają przeszkolenia.

W ramach konferencji planowane jest omówienie m.in. następujących bloków tematycznych:

  • Systemy żywienia i utrzymania drobiu chroniące środowisko natoralne
  • Planowanie produkcji nawozór naturalnych oraz możliwości ich przechowywania i przetwarzania
  • Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego
  • autor: Jakub Zieliński Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

« wstecz