Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

 • Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej

Starosta Wąbrzeski Krzysztof Maćkiewicz wraz z członkiem Zarządu Powiatu Bożeną Szpryniecką, Wicestarostą Karolem Sarneckim, Sekretarzem Powiatu Józefem Krawczykiem i Przewodniczącym Rady Powiatu Markiem Markowskim podejmowali nauczycieli szkół i placówek Powiatu Wąbrzeskiego na uroczystości wręczenia nagród nauczycielom w Dniu Edukacji Narodowej. Nagrodzono sześcioro nauczycieli, którzy szczególnie wyróżnili się w roku szkolnym 2018/2019:

- Aleksandrę Ługiewicz - nauczyciela ZSZ w Wąbrzeźnie, 

- Joannę Smogorzewską - nauczyciela SOSzW w Dębowej Łące,

- Małgorzatę Kaczor - nauczyciela PP-P w Wąbrzeźnie, 

- Katarzynę Wiśniewską - nauczyciela ZSO w Wąbrzeźnie, 

- Zdzisława Grabowskiego - nauczyciela CKPiU w Wąbrzeźnie,

- Zbigniewa Izdebskiego - nauczyciela ZS we Wroniu. 

 Przesłaniem uroczystości były również życzenia dla całego środowiska pracowników oświaty.

 

 • autor: Wydział Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie
 • 1. Dzień Edukacji Narodowej
 • 2. Dzień Edukacji Narodowej
 • 3. Dzień Edukacji Narodowej
 • 4. Dzień Edukacji Narodowej
 • 5. Dzień Edukacji Narodowej
 • 6. Dzień Edukacji Narodowej
 • 7. Dzień Edukacji Narodowej
 • 8. Dzień Edukacji Narodowej
 • 9. Dzień Edukacji Narodowej
 • 10. Dzień Edukacji Narodowej
 • 11. Dzień Edukacji Narodowej
 • 12. Dzień Edukacji Narodowej
 • 13. Dzień Edukacji Narodowej
 • 14. Dzień Edukacji Narodowej
 • 15. Dzień Edukacji Narodowej
 • 16. Dzień Edukacji Narodowej
 • 17. Dzień Edukacji Narodowej
 • 18. Dzień Edukacji Narodowej
 • 19. Dzień Edukacji Narodowej
 • 20. Dzień Edukacji Narodowej
 • 21. Dzień Edukacji Narodowej
 • 22. Dzień Edukacji Narodowej
 • 23. Dzień Edukacji Narodowej
 • 24. Dzień Edukacji Narodowej
 • 25. Dzień Edukacji Narodowej
 • 26. Dzień Edukacji Narodowej

« wstecz