Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • KONKURS LITERACKI

Zapraszamy do udziału w 16 edycji Powiatowego Konkursu Literackiego dla Osób Niepełnosprawnych "Wyprawy Literackie".

Celem konkursu jest aktywizacja kulturalna osób z różnymi rodzajami niesprawności, zachęcanie do korzystania z biblioteki, kształtowanie wyobraźni literacko-artystycznej oraz umożliwienie twórczego uczestnictwa w konkursach osobom niepełnosprawnym, poprzez prezentację wypowiedzi w dostępnej dla nich formie.


Jak zwykle proponujemy dwa rodzaje konkursów (do wyboru):


KONKURS LITERACKI „O ZŁOTY KAŁAMARZ”
Warunkiem uczestnictwa w konkursie literackim jest dostarczenie do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wąbrzeźnie (lub do innej biblioteki publicznej w powiecie wąbrzeskim) pracy konkursowej w terminie do dnia 5 listopada 2019 r.

Zadaniem uczestnika konkursu jest napisanie krótkiego opowiadania lub ułożenie wiersza na dowolny temat, któremu przyświeca myśl: „Nie narzekam, marzę, wierzę w siebie”. Własne ilustracje lub zdjęcia oraz osadzenie akcji na ziemi wąbrzeskiej będą dodatkowo punktowane.
Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora, a autorzy najlepszych otrzymają nagrody i wyróżnienia.

Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 20 listopada 2019 r. o godz. 11.00
w siedzibie biblioteki przy ul. Matejki 11 B.

KONKURS RECYTATORSKO-TEATRALNY „O ZŁOTĄ MASKĘ”
Zadaniem uczestników jest prezentacja wiersza, fragmentu utworu, scenki teatralnej lub kabaretowej, opartej na tekstach literackich. Tematyka prezentacji jest dowolna, czas prezentacji nie może przekroczyć 10 min.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie do biblioteki karty zgłoszenia uczestnika lub grupy uczestników w terminie do 5 listopada 2019 r.

Konkurs „O Złotą Maskę” odbędzie się podczas uroczystego podsumowania konkursu literackiego
„O Złoty Kałamarz”. Oceny dokona jury powołane przez Organizatora, które zadecyduje o przyznaniu nagród i wyróżnień.

UWAGA:
Dla wszystkich chętnych uczestników konkursu biblioteka może zorganizować konsultacje lub warsztaty w uzgodnionym terminie (prosimy o zgłoszenie takiej woli). Oferujemy również dostęp do różnorodnych zbiorów bibliotecznych.

 

  • autor: Agnieszka Błaszak - Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Witalisa Szlachcikowskiego w Wąbrzeźnie
  • Plakat Konkursu Literackiego

« wstecz