Aktualności 2017 - 2019

  • Słowniczek wyborczy

Czym zajmują się posłowie i senatorowie? Jak oddać ważny głos? - zachęcamy do pobrania słownika wyborczego

W dniu 13 października odbędą się wybory do Sejmu RP IX kadencji i Senatu RP X kadencji. Kadencje obydwóch izb parlamentu liczone są odrębnie ze względu na to, że o ile wybory do Senatu, po jego przywróceniu, od początku, tj. 1989 r. były w pełni demokratyczne, o tyle równocześnie przeprowadzone w 1989 r. wybory do Sejmu były demokratyczne tylko częściowo, a jedynie wyłamanie się wyborców z ustaleń Okrągłego Stołu mających zapewnić większość przedstawicielom PZPR i stronnictw satelickich przyniosło ogromne zwycięstwo jednolitego wówczas bloku Solidarności i uruchomiło proces zasadniczej transformacji ustrojowej. W pełni demokratyczne wybory do Sejmu odbyły się, w rezultacie, dopiero w 1991 r. i od tego roku liczone są kolejne kadencje tej izby.

Od ubiegłego roku znajdujemy się w procesie kolejnych wyborów. Po wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i organów wykonawczych gmin oraz po wyborach do Parlamentu Europejskiego, jak również po najbliższych wyborach parlamentarnych, czekają nas jeszcze, w przyszłym roku wybory Prezydenta RP. Każde wybory są, a przynajmniej powinny być, świętem demokracji - świętem świadomych swej roli i swych praw wyborców.

Kierując się potrzebą upowszechniania rzetelnej wiedzy o Polsce, jej państwie i ustroju, Partnerzy projektu "Inicjatywa Edukacji Obywatelskich" podjęli inicjatywę wprowadzania do przestrzeni publicznej kompetentnie opracowanych i w sposób przystępny udostępnianych informacji, w tym pojęć. Jej celem jest możliwie obiektywna, wszechstronna prezentacja zasobu informacji, który ułatwi obywatelom czynne i rozumne uczestnictwo w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym naszego Kraju.

W konsekwencji przygotowano Słowniczek wyborczy - by ułatwić dokonywanie świadomych ocen i wyborów.

Składający się z dziesięciu rozdziałów "Przewodnik" prezentuje całość wiedzy niezbędnej do świadomego uczestnictwa w zbliżających się wyborach parlamentarnych. Omówione w nim zagadnienia pomocne będą nie tylko wyborcom, ale też osobom zaangażowanym w organizację i przeprowadzenie wyborów: pracownikom powiatów, członkom komisji wyborczych, mężom zaufania i obserwatorom społecznym.

Przewodnik po wyborach pomogli przygotować Sponsorzy: dziennik "Rzeczpospolita", PKN Orlen oraz Związek Powiatów Polskich.

SŁOWNICZEK DOSTĘPNY DO POBRANIA TUTAJ

  • autor: autorzy słowniczka wyborczego