Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • ZWIĄZEK POWIATÓW POLSKICH

Starosta Wąbrzeski uczestniczy w obradach Zarządu Związku Powiatów Polskich

W dniu 16 września w Warszawie odbywa się posiedzenie Zarządu Związku Powiatów Polskich, w którym uczestniczy Starosta Wąbrzeski Krzysztof Maćkiewicz. W zaplanowanym na dzisiejsze obrady porządku posiedzenia przewidziano omówienie m.in. następujących tematów:
•    Sytuacja szpitali powiatowych – informacja wstępna przed konferencją przewidzianą na 17 września br.
•    Koronerzy – ciągły problem. Dyskusja na kanwie pism Rzecznika Praw Obywatelskich i Porozumienia Zielonogórskiego.
•    Rola powiatowych ośrodków interwencji kryzysowej zgodnie ze stanowiskiem Rzecznika Praw Pacjenta.
•    Omówienie prezydenckiej koncepcji Centrów Zdrowia 75+.

 

« wstecz