Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Spotkania dla pedagogów, psychologów, pracowników pomocy społecznej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wąbrzeźnie zaprasza na spotkania w sprawie organizacji roku szkolnego 2019/2020.

Spotkanie dla pracowników pomocy społecznej - 25 września

Zapraszamy pracowników pomocy społecznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie, Wąbrzeskiego Centrum Profilaktyki, Terapii i Integracji Społecznej oraz dyrektorów Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej z powiatu wąbrzeskiego na spotkanie, które odbędzie się 25.09.2019 roku o godz. 11.00.

Jest to pierwsze spotkanie w takim gronie, wynikające m.in. z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w poradni w roku szkolnym 2018/2019, w zakresie potrzeb instytucji z terenu powiatu wąbrzeskiego.

Przebieg:

- Powitanie uczestników

- Zapoznanie z ofertą Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wąbrzeźnie

- Dokumentacja (wyadawne informacje, opinie i orzeczenia)

- Diagnoza i terapia - zasady kierowania, grupa docelowa

- Dyskusja

Prosimy o potwierdzenie przybycia na spotkanie.

Nr telefonu: 56 688 21 75

Osoby prowadzące: Katarzyna Laudańska i Anna Jaworska

 

Drugie spotkanie odbędzie się 26 września.

W  związku z organizacją współpracy Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Wąbrzeźnie z placówkami edukacyjnymi powiatu wąbrzeskiego w roku szkolnym 2019/2020 zapraszamy pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (pedagogów szkolnych, psychologów szkolnych) na spotkanie w dniu26.09.2019 roku (czwartek), które odbędzie się w siedzibie placówki - przy ul. Wolności 35 w Wąbrzeźnie.

Tematyka spotkania dotyczyć będzie m.in.:

- przypomnienia procedur wydawania opinii i orzeczeń,
- omówienia druków do przygotowania przez szkołę na potrzeby badań i orzecznictwa w poradni,
- poszerzenia kompetencji Zespołu Orzekającego,
- zindywidualizowanej ścieżki kształcenia jako formy pomocy dla uczniów
z trudnościami w funkcjonowaniu na zajęciach edukacyjnych wspólnie z odziałem szkolnym,
- oferty Poradni w zakresie wspomagania szkół i placówek m.in. zajęć z uczniami, spotkań z rodzicami i nauczycielami.

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu i podaniu ilości osób w nim uczestniczących do 20.09.2019 roku.Z uwagi na to, iż zaproszenie kierowane jest do wszystkich szkół i placówek z terenu powiatu wąbrzeskiego spotkanie organizowane będzie w dwóch grupach, przy zapisywaniu prosimy o podanie wybranej godziny:

- grupa 1 – godzina 8:30,
- grupa 2 – godzina 10:00.

Osoby odpowiedzialne za organizację spotkania – M. Stenzel, M. Kaczor

 

  • autor: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wąbrzeźnie

« wstecz