Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • Powiatowa Rada Rynku Pracy

Odbyło się pierwsze posiedzenie nowej kadencji Powiatowej Rady Rynku Pracy

Starosta Wąbrzeski powołał Powiatową Radę Rynku Pracy w Wąbrzeźnie na kadencję w latach 2019-2023. Rada jest organem opiniodawczo-doradczym starosty w sprawach polityki rynku pracy.


W dniu 12 czerwca odbyło się pierwsze posiedzenie nowej kadencji Rady, podczas którego na funkcję Przewodniczącego Powiatowej Rady powołano Romana Cesarz natomiast na jego zastępcę Waldemara Dzielskiego.


W ramach przyjętego na spotkaniu porządku obrad Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Iwona Brodowska szczegółowo omówiła sytuację bezrobocia w powiecie według stanu na koniec kwietnia 2019 r.


Ponadto zebrana Rada podjęła uchwały w sprawie zaopiniowania programu Aktywizacja i Integracja oraz w sprawie wydania opinii dotyczących umorzeń zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

 

  • Powiatowa Rada Rynku Pracy
  • Powiatowa Rada Rynku Pracy
  • Powiatowa Rada Rynku Pracy
  • Powiatowa Rada Rynku Pracy

« wstecz