Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • KONWENT

Trwa posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Małym Pułkowie

Zebrani przedstawiciele samorządów z terenu województwa oraz zaproszeni goście omówili już następujące tematy:

  • policja w województwie kujawsko-pomorskim - omówiono problemy, a także stan zatrudnienia,
  • Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty - Pan Marek Gralik przeanalizował kwestie związane z naborem do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych w roku szkolnym 2019/2020.

Ponadto w ramach przyjętego porządku obrad zaplanowano jeszcze omówienie niżej wymienionych tematów:

  • współpraca Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z PCPR w zakresie realizacji działań na rzecz włączenia społecznego,
  • możliwość finansowania powiatów i ich jednostek organizacyjnych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Szczegółową relację z dzisiejszego posiedzenia umieścimy w najbliższych dniach.

  • MAŁE...
  • MAŁE...
  • MAŁE...
  • MAŁE...
  • MAŁE...

« wstecz