Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

 • POWIATOWE OBCHODY DNIA PRACOWNIKA SOCJALNEGO

POWIATOWE OBCHODY DNIA PRACOWNIKA SOCJALNEGO

   W dniu 21 listopada 2022 r. w restauracji „Oaza Bis” odbyło spotkanie dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci zorganizowanym w ramach realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie projektu pn. „Rodzina w Centrum 3”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych, które połączone było  z przypadającym na dzień 21 listopada Dniem Pracownika Socjalnego.        
   Wśród zaproszonych gości byli pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz Przewodniczący Rady Powiatu - Marek Markowski, Starosta Wąbrzeski – Krzysztof Maćkiewicz, Wicestarosta – Karol Sarnecki.
   Podczas spotkania zaproszeni goście mieli możliwość wzięcia udziału w ciekawym wykładzie pt. „Dobro dziecka w postępowaniu sądowym w teorii i praktyce” prowadzonym przez Sędzię Sądu Rejonowego w Cieszynie Martę Jarząbek-Słobodzian  laureatkę konkurów dla sędziów rodzinnych organizowanych przez Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce oraz Panią Małgorzatę Korolczuk, mamę adopcyjną dwójki dzieci, która edukuje społeczeństwo z tematyki poaklkoholowych zaburzeń płodowych, założycielką „Fasmisji”.
   Rozpoczynając uroczystą część spotkania Starosta Wąbrzeski Krzysztof Maćkiewicz złożył serdeczne życzenia oraz podziękowania za pomoc i słowo otuchy niesione na co dzień wielu ludziom. Następnie wraz z Wicestarostą Karolem Sarneckim oraz Przewodniczącym Rady Powiatu Markiem Markowskim wręczyli wszystkim pracownikom gratulacyjne dyplomy oraz róże w podziękowaniu za wysiłek i zaangażowanie oraz trud włożony w niesienie pomocy drugiemu człowiekowi.

   Na zakończenie wszyscy zaproszeni goście zostali poczęstowani uroczystym tortem. Wszystkim pracownikom socjalnym z terenu powiatu Życzymy dużo wytrwałości, energii do realizacji ciekawych projektów socjalnych, jak najwięcej satysfakcji, ciągłego rozwoju, sukcesów zawodowych oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

 • autor: Magdalena Kamińska - Specjalista ds. wsparcia rodziny i pieczy zastepczej , data: 2022-11-23
 • POWIATOWE OBCHODY DNIA PRACOWNIKA SOCJALNEGO
 • POWIATOWE OBCHODY DNIA PRACOWNIKA SOCJALNEGO
 • POWIATOWE OBCHODY DNIA PRACOWNIKA SOCJALNEGO
 • POWIATOWE OBCHODY DNIA PRACOWNIKA SOCJALNEGO
 • POWIATOWE OBCHODY DNIA PRACOWNIKA SOCJALNEGO
 • POWIATOWE OBCHODY DNIA PRACOWNIKA SOCJALNEGO
 • POWIATOWE OBCHODY DNIA PRACOWNIKA SOCJALNEGO
 • POWIATOWE OBCHODY DNIA PRACOWNIKA SOCJALNEGO
 • POWIATOWE OBCHODY DNIA PRACOWNIKA SOCJALNEGO
 • POWIATOWE OBCHODY DNIA PRACOWNIKA SOCJALNEGO
 • POWIATOWE OBCHODY DNIA PRACOWNIKA SOCJALNEGO
 • POWIATOWE OBCHODY DNIA PRACOWNIKA SOCJALNEGO

« wstecz